Jaunieši un pedagogi gūst gandarījumu, skatoties monoizrādi “Pazudušais dēls”

Lai dažādotu attālināto mācību procesu un jēgpilni īstenotu mācību programmu, Ogres tehnikumā 2021. gada 16.un 17. novembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1EP, 1ET, 1AV, 1ID, 1MT, 2KL, 2VP, 2VO, 2MG/2ND, 2GR, 2RD, 3MT, 3RD/3VD  grupu izglītojamajiem un viņu latviešu valodas un literatūras pedagogiem, kā arī audzinātājiem bija iespēja Zoom platformā vērot Ērika Vilsona monoizrādi “Pazudušais dēls”.  “Rūdolfs Blaumanis ir labs dramaturgs. Jautājumi, kurus viņš savos darbos risina, joprojām ir aktuāli, taču kopš Blaumaņa ir pagājis ilgs laiks – viņa darbi var šķist grūti uztverami vai pat garlaicīgi. Tāpēc mēs esam aktualizējuši Pazudušā dēla stāstu, parādot, ka Blaumanis var būt labs sarunbiedrs arī jauniešiem, kas dzīvo divdesmit pirmajā gadsimtā,” izsakās Ē. Vilsons. Režisors  vērsa  skatītāju  uzmanību uz dramaturģiju kā literatūras veidu un aicināja uz kopīgu refleksiju par ētiskiem jautājumiem, kas skar vecāku un bērnu, draugu un mīļoto cilvēku attiecības. Monoizrādes beigās izskanēja jautājums, kurš rosināja aizdomāties: “Kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu – izārdīt un adīt no jauna?” 

Gandarīti par doto iespēju bija visi.