Jaunā Liepājas cietuma teritorijā uzsāk atmežošanas darbus

Pirmdien, 8. novembrī, jaunā Liepājas cietuma teritorijā tiek uzsākti atmežošanas darbi, lai to sagatavotu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. Atmežošanas darbus bez atlīdzības veic Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri mācās mežsaimniecības jomas profesionālās izglītības programmās.

 

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Esam pateicīgi Ogres tehnikumam, kas bez papildu ieguldījumiem no valsts puses piekrita veikt minētos darbus, jo tādā veidā sniegsim iespēju mežsaimniecības specialitātes audzēkņiem pilnveidot praktiskās zināšanas savā izvēlētajā profesijā.”

 

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante uzsver: “Šīs ir lielisks piemērs, kā valsts pārvaldes iestādes var sadarboties ar profesionālās izglītības iestādi. Kopumā mūsu skolēni plāno atmežot un veikt kokmateriālu izvešanu no Liepājas cietuma būvniecības teritorijas līdz šī gada beigām. Izvestie kokmateriāli būs noderīgi un izmantojami arī mūsu audzēkņiem, kuri apgūst kokizstrādājumu profesionālās izglītības programmas. Darba izpilde un kvalitāte tiks veikta atbilstoši visām drošības prasībām un Valsts meža dienesta izsniegtajam ciršanas apliecinājumam.

 

Mediju iespējas:

2021. gada 2. decembrī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante apmeklēs jaunā Liepājas cietuma teritoriju, lai apsekotu atmežošanas darbu izpildi. Medijiem būs iespēja fotografēt un filmēt Liepājas cietuma būvniecībai paredzēto teritoriju, kā arī saņemt klātienes intervijas. Lūgums mediju pārstāvjiem pieteikties pie Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta direktores Lanas Mauliņa pa e-pastu Lana.Maulina@tm.gov.lv. Par intervijas laikiem informācija tiks sniegta pēc pieteikšanās.

 

Ogres tehnikums veic jaunā Liepājas cietuma būvniecības teritorijas atmežošanas darbus mežaudzei, kuru atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” Tieslietu ministrija bez atlīdzības nodeva Ogres tehnikumam 2021. gada 27. septembrī.

 

Papildu informācija:

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu.

Jaunā Liepājas cietuma būvniecību plānots pabeigt līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti nozīmīgi priekšdarbi – izraudzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēts jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas nodrošināspēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat arī papildus veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un notiek darbs pie cietuma teritorijas sagatavošanas būvdarbu uzsākšanai.