Sscaners me21061415380
Izglītojamo uzņemšanas kārtība