Inga Elksne

RPIVA Izglītības zinātņu maģistra grāds skolvadībā.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte- pamatskolas angļu valodas skolotāja.

LPA, Publisko tiesību nodaļa, Tiesību zinātnes bakalaurs.

LU Filoloģijas fakultāte, filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

Dzīves moto – pieņemt izaicinājumus un iespējas.

Vairāku  gadu desmitu darba pieredze izglītības jomā valsts un pašvaldības iestādēs visās pakāpēs. Godprātīga, aktīva, gatava vienmēr apgūt ko jaunu un uzņemties atbildību. Komunikācijā tieša un prot uzdot īstos jautājumus, lai darbs ritētu uz priekšu un sasniegtu izvirzītos mērķus.

Vaļasprieki: jauna pieredze pasaulē, dabā, darbā un cilvēkos.