Iekšējie kārtības noteikumi dienesta viesnīcā

Katru gadu ar Ogres tehnikuma dienesta viesnīcās dzīvojošiem audzēkņiem tiek veiktas pārrunas par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu dienesta viesnīcās.

Dienesta viesnīcas nodaļas vadītājs Dmitrijs Usins sapulces sākumā ziņo par notikušajām aktivitātēm iepriekšējā mācību gadā, kā arī informē par iespēju piedalīties dienesta viesnīcas sabiedriskajā dzīvē.

Sapulces otrajā pusē dienesta viesnīcas nodaļas vadītājs uzrunā audzēkņus ievērot iekšējās kārtības noteikumus dienesta viesnīcās un atgādina par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas sekām.

Sapulces beigās audzēkņiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par dienesta viesnīcas  iekšējās kārtības noteikumiem, saņemot saldu dāvanu par pareizi sniegto atbildi.