Gatavojoties Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, Ogres tehnikumā tiekas deju kolektīvi

2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam notiks kārtējie XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kuri iezīmēs svētku tradīcijas 150. gadskārtu, tādēļ abu pasākumu vienojošais vadmotīvs ir “Dziesmu svētkiem 150. Tradīcija”.

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir tradicionāls kultūras notikums Latvijā – svētkos piedalās aptuveni 30 000 dalībnieku, tai skaitā kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras grupas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, lauku kapelas, koklētāju ansambļi, lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, amatierteātri un ārvalstu kolektīvi. Visnozīmīgākā loma svētkos ir koriem un deju kolektīviem, kuri šobrīd gatavojas skatēm, kurās nosaka nākamos svētku dalībniekus. 

Arī Rīgas Tehniskās koledžas  jauniešu deju ansamblis „Mazais Ritenītis” un Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Solis” cītīgi gatavojas drīzumā esošajām svētku skatēm un š.g. 4. un 5. februārī tikās Ogres tehnikumā, lai 52 dalībnieku kopskaitā raitā solī izdancotu “Cūka driķos”, “Aug magonīte”, “Rīga dimd”.

Paldies visiem jauniešiem, kuri ar patiesu smaidu izbaudīja kopā būšanas laiku, novērtēja gūto pieredzi un priecēja ar deju priekšnesumiem, kā arī pedagogiem Ilzei Mažānei, Ingusam Ladigam, Alisei Līnai Daugavietei un Dairai Dālei par viediem padomiem, pozitīvām emocijām un  jauniešu iedvesmošanu.

Lai visiem ražīgs gatavošanās laiks un lai izdodas tikties XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos!