Erasmus+ mobilitātes pieaugušo izglītībā

Laika periodā no 26.03.2023 līdz 02.12.2023. tika īstenots Erasmus+ programmas KA122 projekts “Starptautiskās pieaugušo izglītības veicināšana Latvijā”, Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000070715, kura ietvaros Ogres tehnikuma darbinieki, pedagogi un izglītojamie devās iegūt starptautisku pieredzi 4 mobilitātēs uz Vāciju, Itāliju un Somiju, lai pilnveidotu Ogres tehnikuma sniegtās iespējas pieaugušo izglītībā.

26.03.2023.-01.04.2023. Pieagušo izglītības centra projektu vadītāja, Biškopības muzeja vadītāja Iveta Mize un direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā Linda Puķīte apmeklēja Vācijas Biškopības muzeju Veimārā un valsts asociācijas Tīringenes biškopju finansētu kultūras un izglītības iestādi Vācijā, lai pārņemtu citu valstu pieredzi biškopības muzeja darbības attīstībai, kā arī attīstītu izglītības programmas “Biškopis” īstenošanu.

25.04.2023.-29.04.2023. pedagogi Ilmārs Ansons un Ivars Boiko un neformālās izglītības programmas “Virpošanas prasmes atslēdzniekiem” 8 izglītojamie devās uz Deula Nienbrugas Lauksaimniecības nozares praktiskās apmācības centru Vācijā, kur izglītojamie visaptverošas praktiskās prasmes, kas ilgtermiņā apmierinās vairāk darba devēju prasības, kā arī dalībniekiem sniegs lielāku konkurētspēju darba tirgū. Izglītojamie apguva teorētiskās un praktiskās instrukacijas par virpu darbināšanu/apkalpošanu, ieguva zināšanas un prasmes par griešanas ātrumu un padevēm, virpošanas procesiem (garenvirziena virpošana, slīpēšana, rievu veidošana, vītņu virpošana), virpošanas instrumentu montāžu un pārbūvi, iespīlēšanas sistēmām un drošu detaļu iespīlēšanu, kā arī apstrādājamo detaļu izgatavošanu saskaņā ar rasējumiem un specifikācijām. Papildus dalībnieki iepazinās ar CNC mašīnu darbību un apguva to iestatīšanu un programmēšanu.

05.11.2023.-11.11.2023. sadarbībā ar organizāciju “EUROPE FOR ALL”, divas Pieaugušo izglītības centra projektu vadītājas Ineta Grīna un Monta Bergmane apmeklēja tehnisko institūtu “ENRICO MATTEI” Itālijā, lai uzlabotu kompetences, organizējot darbu PIC un īstenojot pieaugušo izglītības programmas ar mērķi palielināt Ogres konkurētspēju pieaugušo izglītības iestāžu tirgū un veicinātu iedzīvotāju un nozares darbinieku ar zemu izglītības līmeni profesionālo prasmju paaugstināšanu.

27.11.2023.-02.12.2023. pedagogi Jānis Freibergs un Austris Balandiņš, kā arī Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Dāvis Alksnis devās uz mežizstrādes tehnikas “Ponsse” rūpnīcu un profesionālās izglītības iestādi Valtimo Riveria Somijā, lai iepazītos ar jaunākajām tendencēm meža mašīnu ražošanā un simulatoru izmantošanā un iegūtu jaunas metodes mācību organizēšanā.

Visas īstenotās mobilitātes rezultējās ar izvirzīto mērķu sasniegšanu. Iegūtā pieredze, zināšanas, prasmes un kontakti turpmāk tiks ieguldīti Ogres tehnikuma Pieagušo izglītības centra attīstībā un Erasmus+ projektu īstenošanā.

Izsakām lielu pateicību visiem iesaistītajiem Ogres tehnikuma darbiniekiem par dalību projektā un sniegto ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā un popularizēšanā starptautiskā līmenī, kā arī esam pateicīgi projekta partneriem Vācijā, Itālijā un Somijā par uzņemšanu un pilnvērtīgas pieredzes sniegšanu!

Projektu vadītāja Monta Bergmane