Epidemioloģiskās prasības Ogres tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem, uzsākot 2021./2022.m.g.

Epidemioloģisko prasību ievērošana Ogres tehnikumā 2021./2022.m.g. Ogres novadā Ogrē un Tīnūžu pagastā, un izglītības programmu īstenošanas vietā Gulbenes novada Rankā

 • Audzēkņi un darbinieki Ogres tehnikumā atrodas ar (1) vakcinācijas sertifikātu vai (2) pārslimošanas sertifikātu vai (3) negatīvu Covid-19 testa
  rezultātu!
 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu audzēkņiem uzrauga grupu audzinātāji, virsuzraudzība direktores vietniecei audzināšanas un kultūrizglītības jomā
  Sigitai Jasinskai, izglītības programmu īstenošanas vietā Rankā direktores vietniecei metodiskajā jomā Lindai Ozoliņai.
 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu darbiniekiem uzrauga atbildībā esošo jomu nodaļu vadītāji, virsuzraudzība sporta darba organizatoram Mārim
  Kurilovičam.
 • Epidemioloģisko prasību ievērošanu dienesta viesnīcās uzrauga dienesta viesnīcas pedagogi, virsuzraudzība Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājam
  Dmitrijam Usinam.

Ogres tehnikuma mācību koplietošanas telpās un dienesta viesnīcu koplietošanas telpās sejas masku lietošana ir obligāta. Mācību nodarbību
laikā sejas maskas lieto, vienojoties ar pedagogu.

Ogres tehnikumam sadarbībai Covid 19 uzraudzības veikšanai nozīmēta SIA “Centrālā laboratorija”. Visi Ogres tehnikuma audzēkņu un darbinieku saraksti, kuriem nepieciešama testēšana, ir iesniegti laboratorijā. Gadījumā, ja atklājas pozitīvs Covid 19 testa rezultāts, informāciju saņem Ogres tehnikuma lietvede Maija Ermansone un notiek
rīcība atbilstoši konkrētai situācijai.

Audzēkņu un darbinieku testēšana, kuriem tā nepieciešama, notiek reizi nedēļā ceturtdienās. Nākošā testēšana notiks 2021.gada 9.septembrī no plkst. 8.00 līdz 12.00. Atbildīgais darba aizsardzības speciālists Klāvs Miezis.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt lietvedei Maijai Ermansonei pa tālruni 26612354.