Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un kom. teh. nozare