Elektronikas tehniķi uzrāda teicamu sniegumu kvalifikācijas eksāmenā

2022. gada 20.jūnijā Ogres tehnikumā notika elektronikas tehniķu kvalifikācijas eksāmens, kurā savus kvalifikācijas darbus aizstāvēja pieci audzēkņi. 

Eksāmens sākās ar teorijas daļu, pēc kuras sekoja praktiskā daļa. 

Pirmais savu kvalifikācijas darbu prezentēja 4ET grupas audzēknis Nils Umulis. Viņš prezentēja elektronisko jostu “VISION BELT”, kura ir paredzēta akliem vai vājredzīgiem cilvēkiem, lai palīdzētu izvairīties no šķēršļiem, izmantojot sensorus, brīdinot lietotāju ar skaņas un mikromotoru vibrāciju palīdzību. 

Kā nākamais savu kvalifikācijas darbu prezentēja Konstantīns Kukjans. Konstantīns bija izveidojis digitālo pulksteni ar termometra funkciju, kuru ir iespējams vadīt attālināti, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Nākamais bija Armands Biziks, kura kvalifikācijas darbs bija pārnēsājams elektrobarošanas avots, kuram lietotājs var ieregulēt izejas spriegumu, kurš tiek attēlots uz displeja, lai slodzei nodrošinātu nepieciešamo elektrobarošanu.

Ceturtais bija Mārcis Sparāns, kurš prezentēja elektronisko kodu atslēgu ar maināmu paroli, kura paredzēta mājas vajadzībām, piemēram, lai mājā varētu iekļūt tikai tās personas, kuras zina paroli, protams, ierīci var izmantot arī citu elektronikas ierīču aizsardzībai, piemēram, lai tikai tie, kas zina paroli, varētu vadīt darba galda motoru.

Pēdējais savu darbu prezentēja Alekss Žukovskis. Alekss bija izveidojis bezvadu drošības sistēmu durvīm, kura paredzēta mājas drošībai, lai informētu lietotāju, izmantojot kustības un magnētiskā lauka sensoru, ka kāds ir atvēris mājas durvis vai atrodas pie tām, pārraidot informāciju uz uztvērēju, kurš var atrasties, piemēram, istabā, kurā lietotājs strādā vai atpūšas.

Kopumā praktiskajā daļā audzēkņi demonstrēja ļoti labu sniegumu. Par to liecināja arī komisijas vārdi pēc aizstāvēšanas, kurā komisija atzinīgi novērtēja audzēkņu praktisko sniegumu.

Rezultātā visi audzēkņi veiksmīgi aizstāvēja savus kvalifikācijas darbus. Paldies audzēkņiem par darbu un neatlaidību!

 

Pēteris Bitāns 

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs