E- vide

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 17.jūlija rīkojumu Nr. 1-2e/19/174“Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem” Ogres tehnikums organizē metodisko darbu šādās metodiskā darba jomās

Kokrūpniecības nozare
Lauksaimniecības nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
Mežsaimniecības tehniķis Motorzāģa operators Mežstrādnieks
Kokvedēja automobiļa vadītājs Meža mašīnu operators
Biškopis
Zivkopības tehniķis Zivkopis
Elektronikas tehniķis Elektronikas montētājs

Metodiskās izstrādnes

Pedagogu tālākizglītība