Domāt zaļi, runāt skaļi!

Ogres tehnikums 16. februārī tiešsaistē veidoja kopīgu dialogu ar Erasmus+ projekta “YOUNG ENTREPRENEURS SUSTAINING THE EARTH” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060362) partneriem un dalībniekiem par vides problēmām un to ietekmi, daloties ar zaļās domāšanas padomiem, kas būtiski spēj ietekmēt klimata pārmaiņas.

Šajā aktivitātē piedalījās 31 dalībnieks no Latvijas, Horvātijas, Rumānijas, Turcijas, Itālijas un Grieķijas.

Neskatoties uz to, ka dalībnieki ir no dažādām valstīm, vides piesārņojums un tā radītās sekas ir kopīgas visiem. Aktivitātē tika pārrunāti galvenie vides piesārņojuma un klimata pārmaiņu cēloņi, kā arī izdalīti četri galvenie piesārņojuma veidi – gaisa, ūdens, augsnes un skaņas piesārņojums.

Aktivitātes dalībnieki atkal tiksies pēc divām nedēļām, lai prezentētu radošo mājasdarbu – katrai partnervalstij jāatrod uzņēmums, kuram ir ilgtspējas plāns vai/un kurš sava uzņēmuma darbībā vai produkcijas ražošanā izmanto ekoloģiskas izejvielas, kā arī jāizstrādā prezentācija un sajūtu karte.

Šī projekta ietvaros ir notikušas jau divas mobilitātes– uz Turciju 2019. gada novembrī un uz Grieķiju 2020. gada februārī. Visi partneri ļoti gaida brīdi, kad varēs tikties klātienē un turpināt kopā īstenot projekta aktivitātes.