Dienesta viesnīcu audzēkņu pašpārvaldes avīze “ACS” jaunākais numurs

Dienesta viesnīcā turpina darbu audzēkņu pašpārvaldes avīze “ACS”. Ir iznācis kārtējais avīzes numurs, kur Jūs varat apskatīt aktivitātes, kuras notika dienesta viesnīcā un ārpus tās.

Paldies dienesta viesnīcas skolotājai Inesei Bremšmitei materiālu
sagatavošanā avīzei “Acs” par pasākumiem DV “Aizupes”.
Paldies dienesta viesnīcas skolotājai Irinai Kriščunai materiālu
sagatavošanā avīzei “Acs” par pasākumiem DV Jaunatnes iela3.
DV pašpārvaldes audzēkņu avīzes “ACS” veidotāji:
Patrīcija Līduma 1ID
Elizabete Donska 1ID
Megija Romanovska 1GR
Skolotāja Valija Guščina

Avīze jūnijs
ACS avīze jūnijs