Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Izglītības programmas nosaukums: Neformālās izglītības programma Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Mācību ilgums:

  • Kopējais stundu skaits: 120

Programmas īstenošanas veids: Klātiene

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Nav nepieciešams

Mācību programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar datoru, dažādām bezmaksas lietojumprogrammām un digitālajiem rīkiem.

Mācību programmas saturs: 

  1. Sniegt zināšanas par datortehniku un tās izmantošanas iespējām;
  2. Sniegt zināšanas par datora uzbūvi un galvenajiem komponentiem;
  3. Sniegt zināšanas par bezmaksas lietojumprogrammām un to izmantošanas iespējām;
  4. Sniegt praktiskās iemaņas bezmaksas lietojumprogrammu, digitālo rīku izmantošanā;
  5. Sniegt praktiskās iemaņas darbā ar datoru, perifērijas un atmiņas ierīcēm.
  6. Noslēguma pārbaudījums

Mācību norise:

02.11.2022.- 15.02.2023.

Pirmdiena (18:00-20:50)

Trešdiena (18:00-20:50)

Pedagogs: 

Aļona Lukašenoka, Viktors Ceiruls

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais 12

Maksimālais 16

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālo izglītību

Mācību maksa: 450.00 EUR

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

  1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
  2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
  3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.