Darba meklētāju apmācība Ogres tehnikumā

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros, Ogres tehnikums no 25.04.- 06.06.2022  īsteno neformālās izglītības programmu “Datorzinības (bez priekšzināšanām)”.  Šo izglītības programmu apgūst 10 bezdarbnieki vai darba meklētāji pedagogu  Viktora Ceiruļa un Aļonas Lukašenokas vadībā.

 

Projektu vadītāja

Ineta Grīna