Dace Runča

Bakalaura grāds mākslā, vizuālajā komunikācijā. Mākslinieka-meistara diploms.
Profesionālo priekšmetu pedagogs 5 gadus, Latvijas dizaineru savienības biedre, profesionāla sertificēta grafikas dizainere. (Sertifikāta Nr. 037)
Dzīves moto: būt it visā ar prieku un vairot pasaulē labo un skaisto.
Dace ir vienkārša un atklāta. Patīk pozitīva, radoša, uz attīstību vedoša komunikācija. Daudz mācās pati, gan arī patīk palīdzēt mācīties citiem. Patīk apgūt jaunas iemaņas vērojot, darot un eksperimentējot.
Vaļasprieki: gleznošana, fotografēšana, lasīšana, ceļošana, dārzkopība, radoša ēdienu gatavošana.