Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i.