Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs