Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja