Linda Puķīte

Izglītības zinātņu maģistra grāds.
Filoloģijas bakalaura grāds baltu filoloģijā.
Darba stāžs izglītības jomā kā pedagogam un vadītājam – 26 gadi.
Dzīves moto: vairot dzīvē labo.
Linda saskarsmē ar cilvēkiem ir pozitīva, izpalīdzīga, atbalstoša un komunikabla. Darbu vienmēr dara ar atbildības sajūtu un pēc vislabākās sirdsapziņas. Lindai ir svarīgs kolēģu viedoklis par aktuāliem jautājumiem, viņa aicina un pati ievēro konstruktīva daba principus.
Vaļasprieki: sports un jauna pieredze darbā un atpūtā.