Aļona Lukašenoka

Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnēs, uzņēmumu un iestādes vadītājs. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs.
Profesionālo priekšmetu pedagogs vairāk nekā 20 gadus, vada Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļu jau astoto gadu.
Dzīves moto: padarīt pasauli labāku.
Aļona savā attieksmē tieša un godīga, to pašu sagaida arī no apkārtējiem. Sevi mēdz saukt par mūžīgo studentu, jo labprāt mācās un pilnveidojas. Labprāt uzklausa pamatotu viedokli. Stundās labprāt eksperimentē ar dažādām mācību metodēm, rosina audzēkņus domāt un spriest, aktīvi iesaistīties mācību procesā.
Vaļasprieki: tautas dejas, lasīšana, adīšana, tamborēšana.