Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības

Šajā nedēļā Ogres tehnikumā atcerējās un godināja barikāžu aizstāvjus, kuri apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību 1991. gada janvārī pulcējās Rīgā, lai īstenotu nevardarbīgās pretošanās akciju.

2023. gada 17.janvārī Ogres tehnikumā Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk LNA) atklāja izstādi “Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”. Atklāšanas pasākumā piedalījās tā laika lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģeris, kura atmiņu stāstus bagātināja barikāžu laikā tapušie video  filmu fragmenti un fotogrāfijas arī no Igaunijas Nacionālā arhīva un Lietuvas Centrālā valsts arhīva fondiem.

 

Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki 19. janvārī pulcējas pie ugunskura, lai godinātu barikāžu aizstāvjus. Jaunsargu instruktors Andris Juškāns uzsvēra, cik svarīgi ir atcerēties varoņus, būt pateicīgiem par brīvu Latviju un veidot cieņpilnas attiecības. Pasākumu apmeklēja atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube, kurš detalizēti atklāja 1991. gada janvāra barikāžu notikumu hroniku, papildinot stāstījumu ar savu personisko pieredzi. R. Graube atgādināja, ka bez pagātnes nav nākotnes un aicināja visiem būt lepniem par savu valsti un vienotiem, jo tas ir mūsu spēks.

 

LNA dokumentāro liecību izstāde “Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības” veltīta 1991. gada janvāra barikāžu laikam un būs apskatāma Ogres tehnikuma bibliotēkā līdz janvāra beigām. Izstāde iepazīstina ar daudzveidīgu dokumentu klāstu, kas sniedz priekšstatu par Latvijas valsts atjaunošanā nozīmīgo barikāžu laiku. Izstādē apkopoti materiāli gan no LNA fondiem, gan privātpersonu arhīviem. Unikāla laikmeta liecība ir izstādē iekļautais barikāžu dienās rakstītais Lauksaimniecības ministrijas koordinācijas centra Darba un tehnikas uzskaites žurnāls “ Barikāžu laiks Rīgā”. 

 

Pasākumos Ogres tehnikuma audzēkņi guva apstiprinājumu, ka 1991. gadam Latvijas vēsturē un sociālajā atmiņā piemīt ne vien vēsturiska pagrieziena punkta nozīme, bet arī sevišķa emocionāla nokrāsa, ko apliecināja ne tikai barikāžu dalībnieku, bet arī tehnikuma pedagogu un ogrēniešu atmiņu stāsti. 

 

Papildus informācija. 1991. gada janvāra barikādes no 13.01. līdz 27.01. līdzās “Baltijas ceļam” uzskatāmas par otru nozīmīgāko nevardarbīgās pretošanās akciju visā neatkarības atgūšanas posmā. Izstāde iepazīstina ar nevardarbīgās pretošanās izpausmēm, cilvēku gatavību aizsargāties bez ieročiem un veidot barikādes apkārt Augstākajai Padomei, Ministru Padomei, pie Televīzijas un citiem stratēģiski svarīgiem objektiem ne tikai Rīgā, bet arī Ulbrokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur. Tajā gadā divas reizes tautas centieni pēc pilnīgas valstiskuma atjaunošanas un atgriešanās pasaules brīvo valstu saimē bija nopietni apdraudēti. Pirmoreiz barikāžu laikā, bet otrreiz augusta puča  dienās, kas līdz ar Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 1991.gada 21.augustā pieņemšanu nesa Baltijas tautām sengaidīto valstiskuma atjaunošanu de facto.

 

Ilze Greiškalna
Latvijas Nacionālais arhīvs 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Sigita Jasinska

Ogres tehnikums

Direktores vietnieces p.i.