Biškopis

Nozares profesiju karte

Nozares_karte_lauksaimniecības_nozare
Lauksaimniecības nozares profesiju karte

Profesiju standarti

 

Profesijas_standarts_biškopim
Biškopja profesijas standarts

Paraugprogramma / programma

Šobrīd notiek būtisku grozījumu saskaņošana moduļu programmas saturā