Atvērto durvju dienas datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā