PIESAKIES ŠEIT

13.30 – 14.00 Reģistrācija;

14.00 – 14.15 Ogres tehnikuma direktores I. Brantes uzruna;

14.15 – 14.25 Profesionālo prasmju attīstība un pilnveides iespējas. Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja V. Kaļeiņikova;

14.25 – 14.35 Izglītojamo uzņemšanas kārtība. Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā. B. Liepiņa;

14.35 – 15.10 Tikšanās ar Audiovizuālās komunikācijas dizaina/multimediju dizaina programmas audzēkņiem “Iespēju stāsti”;

15.10 – 15.45 Ogres tehnikuma apskate;

15.45 – 17.00  Profesionālo prasmju darbnīcas:

Laiks Kabinets Darbnīca Pasniedzējs
  15.45-16.35 413. Iepazīstināšana ar Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistenta (multimediju dizainera) specialitāti. 2D un 3D animācijas izveidošana.   Armands Pučs
  16.35-17.00 501. Darbs foto studijā.   Lauris Kalniņš