Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un Ogres tehnikums noslēdzis 23 Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet Ogres tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

Nr. p. k. Profesionālā kvalifikācija Līguma datums/numurs Līguma termiņš
1. Mežsaimniecības tehniķis 2021.gada 13.septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/e66 07.12.2023.
2. Grāmatvedis 2021.gada 13.septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/e62 08.09.2024.
3. Klientu apkalpošanas speciālists 2021.gada 13.septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/e63 08.09.2024.
4. Datorsistēmu tehniķis 2021.gada 13.septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/e64 08.09.2024.
5. Elektronikas tehniķis 2021.gada 13.septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/e65 08.09.2024.
6. Biškopis 2021.gada 6. septembra Deleģēšanas līgums Nr.3-17/80 05.09.2024.
7. Mēbeļu galdnieks 2020. gada 23.aprīļa Deleģēšanas līgums Nr.3-15/39 22.04.2023.
8. Būvizstrādājumu galdnieks 2020.gada 23.aprīļa Deleģēšanas līgums Nr.3-15/42 22.04.2023.
9. Viesmīlības pakalpojumu speciālists 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/43 07.12.2022.
10. Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents 2021. gada 16. decembra Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/181 14.12.2024.
11. Grafikas dizainera aisistents 2021. gada 16. decembra Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/177 14.12.2024.
12. Vides dizainera asistents 2021. gada 16. decembra Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/182 09.05.2023.
13. Interjera noformētājs 2021. gada 16. decembra Deleģēšanas līgums Nr. 3-17e/178 14.12.2024.
14. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/33 22.04.2023.
15. Video operators 2021.gada 21.janvāra Deleģēšanas līgums Nr.3-15/ 13.01.2024.
16. Kokvedēja automobīļa vadītājs 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/35 22.04.2023.
17. Būvkonstrukciju montētājs ar specializāciju: Metāla būvkonstrukciju montētājs, Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs, Stikloto būvkonstrukciju montētājs, Koka būvkonstrukciju montētājs 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/36 12.05.2022.
18. Kokkopis (arborists) 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/38 22.04.2023.
19. Pavārs 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/40 22.04.2023.
20. Konditors 2020. gada 23. aprīļa Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/41 20.04.2023.
21. Spēkratu mehāniķis 2021. gada 21. janvāra Deleģēšanas līgums Nr. 3-15/6 13.01.2024.
22. Meža mašīnu operators 2021.gada 21.janvāra Deleģēšanas līgums Nr.3-15/7 04.12.2023.
23. Namdaris 2021.gada 21.janvāra Deleģēšanas līgums Nr.3-15/8 12.05.2022.

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Ogres tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/, rakstot uz e-pastu maija.ermansone@ovt.lv vai zvanot uz tālruni 26612354.