Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāji pieredzes apmaiņas vizītē Ogre tehnikumā.

23.oktobrī  Ogres tehnikumu pieredzes apmaiņas vizītē  viesojās Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi.

Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar iestādes darbu, mācību telpām, mācību procesu,  izglītības programmām, aktualitātēm un inovatīvo pieeju augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā, kā arī par  iesaisti starptautiskajos projektos, kas ļauj uzturēt izglītības augsto kvalitāti un atvērto pieeju inovācijām.

Ogres tehnikums saņēma Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītājas Sarmītes Kļaviņas pateicību:

“Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju vārdā izsaku vislielāko pateicību par mūsu sirsnīgo un profesionālo uzņemšanu, iepazīstinot ar Ogres Valsts  tehnikumu! Esam gandarīti un patiesi lepni, ka mūsu skolēniem ir iespēja mācīties tik labā skolā. Lai Jums pietiek spēka un enerģijas turpināt tāpat! Vēlreiz paldies!”,  minēts pateicības vēstulē.

Ogres tehnikuma komanda saka sirsnīgu Paldies par labajiem vārdiem, atsauksmēm.

Prieks darīt darbu, ko mīli!

 

Gunta Sergejeva

Pedagogs karjeras konsultants