Aicinām 1. kursu vecākus piedalīties vecāku dienās platformā Zoom

Aicinām 1. kursu vecākus piedalīties tiešsaistē Vecāku dienās!

Norises kārtība:

  • Informācija par Ogres tehnikumu – iespējas un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
  • Stipendiju piešķiršanas kārtība Ogres tehnikumā. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Dienesta viesnīca. Direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i. / Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Sigita Jasinska, dienesta viesnīcas vadītājs Dmitrijs Usins
  • Projekta 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējas audzēkņiem. Direktores vietniece izglītības un praktisko mācību jomā Ilze Dzirkale
  • Pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējas tehnikumā. Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa
  • Starptautiskā Bakalaurāta programma un iespējas piedalīties Erasmus+ projektos. Direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i. / Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Sigita Jasinska, IBCP koordinatore Ineta Grīna
  • Izglītības programmas kritēriji kvalifikācijas iegūšanai. IP Nodaļas vadītājs.
  • Vecāku iepazīstināšana ar grupas audzinātājiem

 

Datums, laiks Izglītības programmas nodaļa
28.10.2021. plkst. 18:00, ceturtdiena Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa
09.11.2021. plkst. 18:00, otrdiena Dizaina un mākslas nodaļa
16.11.2021. plkst.18:00 otrdiena Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa
23.11.2021. plkst.18:00 otrdiena Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa, ar struktūru Mašīnzinības – Ogres tehnikums un programmu īstenošanas vieta Rankā