2022. gada novembra sesijas IBCP eksāmeni noslēgušiem

Izglītības programmas “Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā” (IBCP) eksāmenu sesija Ogres tehnikumā ir noslēgusies. 14 pretendenti kārtoja starptautiskos eksāmenus priekšmetos “Business Management”, “Computer Science” un “Design Technologies”. 

Kā notiek starptautiskais eksāmens? Eksāmenu jautājumi tiek atsūtīti no Starptautiskā bakalaurāta organizācijas. Nevienam, pat ne pedagogiem, nav iespējas ar tiem iepazīties. Pēc tam, kad pretendenti ir uzrakstījuši atbildes, tās tiek nosūtītas uz Starptautiskā bakalaurāta organizācijas vērtēšanas centru Lielbritānijā.   Eksāmenu rezultātus gaidīsim pēc 2023. gada sākumā. 

Ceram uz labiem rezultātiem un turam īkšķus!