1. kursu audzēkņu Vecāku dienas Ogres tehnikumā

Aicinām 1. kursu vecākus piedalīties Vecāku dienās, kuras tiek organizētas hibrīdrežīmā –  priecāsimies Jūs redzēt klātienē Ogres tehnikumā konferenču zālē (2. stāvs), kā arī būs iespēja pieslēgties tiešsaistē platformā Zoom:

2. decembrī plkst. 13:00 Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

2. decembrī plkst. 15:00 Dizaina un mākslas nodaļa

 

9. decembrī plkst. 13:00 Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa

9. decembrī plkst. 15:00 Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa,

  • ar struktūru Mašīnzinība
  • ar struktūru Kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi

 

Norises kārtība:

    • Informācija par Ogres tehnikumu – iespējas un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
    • Stipendiju piešķiršanas kārtība. Erasmus+. Pašpārvalde. Interešu izglītība. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Dienesta viesnīca. Direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i. / Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Sigita Jasinska, Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs Dmitrijs Usins
  • Pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējas tehnikumā. Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa
  • Izglītības programma “Starptautiskais Bakalaurāts Karjeras izglītībā” (International Baccalaureate Career related Programm). Direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i. / Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Sigita Jasinska 
  • Izglītības programmas kritēriji kvalifikācijas iegūšanai. Centralizētie valsts eksāmeni. Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā Linda Puķīte, Izglītības programmu nodaļas vadītājs
  • Vecāku iepazīstināšana ar grupas audzinātājiem. Individuālas pārrunas ar vecākiem (klātienē). Izglītības programmu nodaļu grupu audzinātāji

 

Detalizētu informāciju skatīt e-klases profilā!