1. kursu audzēkņu Vecāku diena Ogres tehnikumā 10.novembrī plkst.15.00

Aicinām 1. kursu vecākus piedalīties Vecāku dienā, priecāsimies Jūs redzēt klātienē Ogres tehnikumā multifunkcionālajā hallē.

Norises kārtība:

2023.gada 10.novembris plkst.15.00

·       Informācija par Ogres tehnikumu – iespējas un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma padome.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

 

·       Stipendiju piešķiršanas kārtība.  Audzināšanas un kultūrizglītības jomas organizēšana tehnikumā. Dienesta viesnīcas.

Direktores vietnieces audzināšanas un kultūrizglītības jomā Armanda Auziņa/ Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs Dmitrijs Usins

 

·       Izglītības programmas kritēriji kvalifikācijas iegūšanai. Centralizētie valsts eksāmeni. 

Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā Linda Puķīte

 

·       Izglītības programma “Starptautiskais Bakalaurāts Karjeras izglītībā” (International Baccalaureate Career related Programm). Ersmus+.

Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska 

 

·       Pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējas tehnikumā. 

Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa

 

 

Tikšanās ar Izglītības programmu nodaļas vadītājiem un audzinātājiem (informācija par telpām tiks precizēta)

 

 

Armanda Auziņa

Direktores vietniece audzināšanas un kulturizglītības jomā

armanda.auzina@ovt.lv