Pieaugušo izglītības centra projekti

 

 

 

PIKC OGRES TEHNIKUMS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

Eiropas Savienības fondu darbības programmas projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ” (vienošanās Nr. 8.4.1.0./16/I/001) “ 4. kārtas ietvaros piedāvā apgūt:

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks

960 st.

11 mēneši

Vidējā izglītība

Izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, sadarbojoties ar klientu, veikt koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.

A. Seidars,

R. Tontegode

G. Sala

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

1744.60

174.46

Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija mēbeļu galdnieks

960 st.

11 mēneši

Vidējā izglītība

Izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.

 

A. Seidars,

R. Tontegode

G. Sala

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1744.60

174.46

Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija namdaris

960 st.

11 mēneši

Vidējā izglītība

Koksnes mehāniskā apstrāde, pārzināt koka būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi, koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi, koka ēku montāžas darbus un remontdarbus, kā ar tradicionālajiem elementu sasaistīšanas paņēmieniem, tā arī izmantojot modernos risinājumus, pārzina citu būvdarbu tehnoloģiju - veidņu izgatavošanu un uzstādīšanu, betonēšanu, siltumizolācijas ierīkošanu, jumtu segumu ierīkošanu.

 

R. Rontegode,

T. Sala

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1549.40

154.94

Biškopība, profesionālā kvalifikācija biškopis

960 st.

11 mēneši

Vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts biškopis, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizē primāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju, veic tās pārstrādi un ralizāciju. Galvenās tēmas: bišu saimes bioloģija, biškopības inventārs, dravošana, bišu slimības un kaitēkļi, biškopības produktu ražošana, bišu barības bāze, plānošana un uzskaite dravā, ciltsdarbs biškopībā.

A. Svoka

Ē. Mozgis

10-16

Tālmācība

 

 

 

1451.80

145.18

Ēdināšanas pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija pavārs

960 stundas

11 mēneši

Vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts pavārs, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, prot novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; stādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus, uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

Z. Bāra

M. Strazdiņa

G. Kalnaģeidāne

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1451.80

145.18

Ēdināšanas pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija konditors

960 stundas

11 mēneši

Vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts konditors, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izildi konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā, prot sagatavot izejvielas darbam, prot sagatavot rauga un bezrauga mīklas, smilšu, biskvīta, plaucētās mīklas, to izstrādājumus, pildījumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformēt konditorejas izstrādājumus.

Z. Bāra

M. Strazdiņa

G. Kalnaģeidāne

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

 

1451.80

145.18

Mežsaimniecība, profesionālā kvaliifkācija mežsaimniecības tehniķis

960 st.

11 mēneši

Vidējā izglītība

Sagatavots mežsaimniecības tehniķis, kurš plāno, veic, organizē un uzrauga mežkopības darbus (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, līdz tā realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu, izprot un spēj uzraudzīt mežizstrādes procesus, pārzina veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulāciju, meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību, atbild par sava darba rezultātu un kvalitāti.

A. Cīrulis,

S. Krodziniece,

I. Barisa,

A. Vilciņa

R. Gulāns,

K. Ranga

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1622.60

162.26

Dārzu un parku kopšana, profesionālā kvalifikācija kokkopis/ arborists

640 st.

7 mēneši

Vidējā izglītība, Motorzāģu un krūmgrieža vadītāja apliecība,

BE kategorijas vadītāja apliecība

Apstādījumu koku un krūmu stādīšanā, kopšanā, vainagu veidošanā, formēšanā un izzāģēšanā, vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanā un bīstamo koku, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus, likvidēšanā.

 

 

A. Lapiņš,

A. Cīrulis,

S. Krodziniece,

I. Barisa,

L. Neško,

T. Niedzviedzis

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1064.00

106.40

Datorsistēmas, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis

960 stundas

11 mēneši

Vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts speciālists, kurš patstāvīgi spēj uzstādīt, kofigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā, brīvi pārvaldīt lietojumprogrammas, sagatavot un uzturēt vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas.

V. Ceiruls

A. Laganovskis

A. Bičols

A. Lukašenoka

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1561.60

156.16

Mašīnzinības, profesionālā kvalifikācija

spēkratu mehāniķis

960 stundas

12 mēneši

Vidējā izglītība

Spēkratu uzbūves pamati. Demontāža un montāža. Remonta pamati. Riepu maiņa un remonts. Spēkratu tehniskā apkope un remonts. Specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope. Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts. Spēkratu elektroiekārtu remonts. Motoru remonti. Spēkratu elektroiekārtu remonts. Motoru remonti. Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonti. Elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonti. Spēkratu remonta organizācija.

A. Tilaks

A. Strūbergs

M. Šusts

10-16

Pie.8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

 

1647.00

164.70

 

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

280 st.

7 mēneši

Vidējā,

ar priekžzināšanām datorzinātnē/ elektronikā

Sagatavot speciālistu, kurš veic mikrokontrollera programmēšanu un lietošanu un spēj radīt priekšstatu par dažādu ražotāju mikrokontrolleru atšķirībām un to pielietošanas sfērām.

Ē. Kļaviņš

I. Ieraga

10-16

O. 17.25-21.10

C. 17.25-21.10

 

484.00

48.40

Lodēšanas tehnoloģijas un stadarti

160 st.

7 mēneši

Vidējā izglītība

Lodēšanas pamati un tehnoloģijas, kvalitātes standarti, to nozīme elektronisko bloku ražošanā. Pieejas konkrētajam lodēšanas montāžas veidam, novērst lodējuma defektus.

I. Ieraga

Ē. Kļaviņš

10-15

Pie. 17.05-20.55

 

484.00

48.40

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

160 stundas

4 mēneši

Vidējā izglītība

Pilnveidot izglītojamā prasmes veidot liela apjoma un sarežģītības vizuālās komunikācijas projektus, pielietojot programmu „Adobe InDesign”.

D. Runča

I. Ansava

10-16

Se.8.45-16.55

 

 

512.00

51.20

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto platību aizsardzība

160 st.

4 mēneši

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma,

Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja apliecība

Meža apsaimniekošanas darbi: meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbi, ievērot sava darba plānošanas principus, darba un vides aizsardzību.

S. Krodziniece,

A. Vilciņa

J. Katrevičs

10-16

Tālmācība, 2X tikšanās klātienē

 

 

532.00

53.20

Harvestera operatora darbi

320 st.

4 mēneši

Vidējā izglītība,

TR3 kategorijas vadītāja apliecība

Harvestera vadīšana, Zināšanas mežsaimniecības pamatos, meža darbu plānošanā, cirsmu izstrādē.

A. Strūbergs,

R. Gulāns,

S. Krodziniece,

O. Priede

10-15

Pie. 8.45-16.55

Se. 8.45-16.55

 

532.00

53.20

 

 

 

 

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Mācību programmas saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki, vieta

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (ar priekšzināšanām)

32 stundas

1 mēnesis

 

Bez izglītības ierobežojuma

Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi: koku gāšana,atzarošana,sagarumošana,bīstamo koku gāšana, krūmu un apaugumu noņemšana ar krūmzāģi . Motorzāģa uzbūve un apkope. Darba drošība un apkārtējās vides aizsardzība.

A.Cīrulis

10-15

Se.8.45-16.55

 

 

144.00

14.40

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (bez priekšzinašanām)

75 stundas

2 mēneši

Bez izglītības ierobežojuma

Motorzāģu klasifikācija. Motorzāģu un krūmgriežu vispārējā uzbūve. Motorzāģa griezējinstrumenti. Sliedes un ķēde. Krūmgrieža vispārējā uzbūve un izmantošana. Izmantojamās degvielas un smērvielas. Apkope un ekspluatācija. Palīginstrumenti.Darba aizsardzība. individuālie aizsardzības līdzekļi. Aizzāģējums. Praktiskā koku gāšana, paņēmieni, atzarošana. Koku garināšana.Bīstamo koku gāšana.Kokmateriālu krautnēšana.

A. Cīrulis

10-15

Se.8.45-16.55

 

 

 

337.50

33.75

Automobiļu elektroiekārtu remonta pamati

36 stundas

Iepriekš iegūta mehāniķa kvalifikācija (mašīnzinību nozare) vai praktiskā pieredze mašīnzinību nozares remonta uzņēmumā

Programmas apguves rezultātā spēj veikt automobiļu/spēkratu elektroiekārtu pamata pārbaudes.

 

Programmā iekļautās tēmas: Elektrotehnikas pamati; Automobiļu/spēkratu elektroiekārtu uzbūve, darbības principi un ekspluatācijas noteikumi; Elektriskās shēmas un elektriskie apzīmējumi; Elektroiekārtu pārbaudes mērinstrumenti un to lietošanas noteikumi; Automobiļu/spēkratu elektroiekārtu pārbaudes mērījumi.

A.Tilaks

8-12

Pie. 8.45.-16.55

Se. 8.45-16.55

(26.07.,27.07.,

02.08.,03.08.)

 

 

180.00

18.00

Elektronisko sistēmu remonta pamati

 

36 stundas

Iepriekš iegūta mehāniķa kvalifikācija (mašīnzinību nozare) vai praktiskā pieredze mašīnzinību nozares remonta uzņēmumā

Programmas aguves rezultātā spēj veikt automobiļu/spēkratu vadības sistēmu pamata pārbaudes.

Programmā iekļautās tēmas: Elektronikā izmantotās ierīces; Vadības sistēmu pamati; Vadības sistēmu

pārbaudes instrumenti un iekārtas; Sistēmās izmantoto devēju pārbaude; Sistēmās izmantotās izpildierīces; Automobiļu/spēkratu iekšējo sakaru sistēmu (CAN, LIN, ISOBUS, u.c.) darbības princips, pārbaudes metodes.

A.Tilaks

8-12

Pie. 8.45.-16.55

Se. 8.45-16.55

(26.07.,27.07.,

02.08.,03.08.)

180.00

18.00

 

 

 

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas nosaukums, modulis,nozare, iegūstamā profesionālā kvalifikācija (līmenis)

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

(moduļa ieejas nosacījumi)

Moduļa/ moduļu saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

 

Modulis: Telpu dizains un floristika

IP Viemīlības pakalpojumi,

profesionālā kvalifikācija viesmīlības pakalpojumu specialists

 

146 stundas

4 mēneši

Vidējā izglītība

Kompozīcijas veidošanas principi, krāsu spektrs. Krāsu iedarbība uz telpu noformēšanu.Krāsu uztvere un iedarbība. Telpu noformēšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumu telpās. Materiālu sagatavošana ziedu kompozīciju veidošanai. Trauku ,instrumentu un palīgmateriālu izvēle ziedu kompozīciju veidošanai. Galda kompozīciju un telpu dekoru veidi un formas. galda kompozīciju un telpu dekoru sagatavošanas metodes. Ziedu kompozīciju izvietošana uz galda un telpās.

B. Astra

V. Kaļeiņikova

L. Meldere

10-16

Se. 8.45-16.55

 

 

657.00

65.70

Modulis: Elektronisko bloku izgatavošana IP Elektronika, profesionālā kvalifikācija

 

95 stundas

5 mēneši

Vidējā izglītība

Elektronisko bloku funkcionālās shēmas un elektronisko komponentu datu lapas.Elektronikas komponentu bāze. Elektronikas izstrādājumu izgatavošanā izmantojamie materiāli.Mteriālu apstrādes tehnoloģijas. Lodēšanā izmantojamās ierīces un instrumenti. IPC-A-610 standarts. Manuālā TH un SMD komponentu montāža ar rokas lodāmuru. Montāžas neatbilstība un labošana.Darba drošība elektronisko iekārtu izgatavošanā. Elektriskie un radiofrekvenču mērījumi.Mēŗījumu rezultātu nozīme.

Ē. Kļaviņš

I. Ieraga

10-16

C. 17.25-21.20

 

427.50

42.75

Modulis: Ģeodēzisko darbu izpilde,

IP Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija būvkonstrukciju montētājs

 

40 stundas

1 mēnesis

Vidējā izglītība

Ģeodēzisko ierīču nozīme un veidi.Ģeodēzisko instrumentu lauka pārbaudes. Būves būvelementu nospraušana vertikālā plaknē. Ģeodēzisko darbu izpildes kontrole būvju būvelementu izbūvē, būvkonstrukciju montāžā.

S. Krodziniece

10-16

Se. 8.45-16.55

 

 

180.00

18.00

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

 

 

 

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite un izglītojamo atskaitīšana