Pieaugušo izglītības centra projekti

PIKC Ogres tehnikums piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

- Latvijas pašvaldībām,

- izglītības iestādēm,

- Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

 

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 

- profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

- neformālās izglītības programmu īstenošana

- profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

- profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

- vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

- ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

- jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

- vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • vienkāršajās profesijās strādājošie.

- vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

- bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

- mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums

- nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Iesniedzamie dokumenti

 

  • aizpildīta iesnieguma veidlapa lejupielādēt
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu pieņemšana no 2018.gada 15.augusta līdz 17.septembrim,

· klātienē Ogres tehnikumā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 208.kabinetā. Adrese: Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads;

· atsūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. parakstītu iesnieguma veidlapu kā e-pasta pielikumu.

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

Kontaktpersona:

  • Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa,

tālr. 29996675, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Pieejamais atbalsts

 

- PIKC Ogres tehnikums Pieaugušo izglītības centrā

- pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

- karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

- asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

- atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

Sīkāka informācija

 

Mājaslapās:

· www.macibaspieaugusajiem.lv

· www.viaa.gov.lv

· www.ovt.lv sadaļā Pieaugušo izglītības centrs

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

 

Piedāvājam mācīties Ogres tehnikuma
Pieaugušo izglītības centrā
Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija būvkonstrukciju montētājs

960 st.

10 mēneši

Vidējā izglītība

Prasmes moduļu māju ražošanai un montāžas darbiem. Tehnisku zīmējumu un skiču izstrāde un lasīšana, būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana. Ģeodēzisko darbu izpilde. Ēkas pamatu izbūve un zemes darbi. Sienu un pārsegumu konstrukciju montāža.Grīdas izbūve un montāža. Jumta konstrukciju montāža.

 

J. Niedre

S. Miklaševica

10-16

C. 16.40-21.20

Piektd. 08.45-16.55

Sestd.08.45-16.55

1397,00

139,70

Mežsaimniecība, profesionālā kvaliifkācija mežsaimniecības tehniķis

960 st.

10 mēneši

Vidējā izglītība

Mežsaimniecības tehniķis, kurš plāno, veic, organizē un uzrauga mežkopības darbus (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, līdz tā realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu, izprot un spēj uzraudzīt mežizstrādes procesus, pārzina veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulāciju, meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību, atbild par sava darba rezultātu un kvalitāti.

A. Cīrulis,

S. Krodziniece,

I. Barisa,

R. Gulāns,

M. Davidāns,

K. Ranga

A.Vilciņa

10-16

C. 16.40-21.20

Piektd.08.45-16.55

Sestd. 08.45-16.55

1463,00

146,30

 

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmas programmēšana

280 st.

6 mēneši

Vidējā izglītība

Speciālists, kurš veic mikrokontrollera programmēšanu un lietošanu un spēj radīt priekšstatu par dažādu ražotāju mikrokontrolleru atšķirībām un to pielietošanas sfērām

K.Berkolds

I.Ieraga

10-15

C. 17.25-21.20

Piektd. 15.30-20.55

435.60

43.56

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

160 st.

4 mēneši

Vidējā izglītība

Iegūst prasmes veidot liela apjoma un sarežģītības vizuālās komunikācijas projektus, pielietojot programmu Adobe InDesign.

D.Runča

A.Pučs

10-15

T.17.25-21.20

C. 17.25-21.20

435.60

43.56

Lodēšanas tehnoloģijas un stadarti

160 st.

3 mēneši

Vidējā izglītība

Lodēšanas pamati un tehnoloģijas, kvalitātes standarti, to nozīme elektronisko bloku ražošanā. Pieejas konkrētajam lodēšanas montāžas veidam, lodējuma defektu novēšana.

I. Ieraga

10-15

O. 17.25-21.20

T. 17.25-21.20

Piektd. 17.05-20.55

435,60

43,56

Harvestera operatora darbi

320 st.

4 mēneši

Vidējā izglītība,

F kategorijas vadītāja apliecība

Sagatavots darbinieks harvestera vadīšanā, ar zināšanām mežsaimniecības pamatos, meža darbu plānošanā, cirsmu izstrādē.

A. Strūbergs,

R. Gulāns,

S. Krodziniece,

M. Davidāns

O.Priede

10-15

C. 16.40-21.20

Piektd. 08.45-16.55

Sestd. 08.45-16.55

478,80

47,88

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

160 st.

4 mēneši

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Sagatavots darbinieks ar zināšanām mežsaimniecības pamatos, meža atjaunošanā, jaunaudžu kopšanā, atjaunoto meža platību aizsardzībā un meža sertifikācjā

S.Krodziniece

A.Vilciņa

J.Katrevičs

 

10-15

Piektd. 12.45-16.55

Sestd. 08.45-16.55

478.80

47.88

 

 

 

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Mācību programmas saturs

Pedagogi

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Lodēšanas tehnoloģijas un standarti

36 st.

1 mēnesis

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Pamatzināšanas un pamatprasmes lodēšanā. Lodēšanā izmantojamie instrumenti un materiāli. Vadu lodēšana. Komponentu montāža caurumos. Virsmas montāža. Montāžas neatbilstības un labošana. IPC standartu kopums.

I.Ieraga

10-20

O.17.25-21.20

T. 17.25-21.20

Piektd. 17.05-20.55

162,00

16,20

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (ar priekšzinašanām)

32 st.

1 mēnesis

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Padziļināts zināšanas un prasmes darbā ar motorzāģi un krūmgriezi, koku gāšanā, atzarošanā, sagarumošanā,bīstamo koku gāšanā, krūmu un apaugumu noņemšanā ar krūmzāģi, motorzāģa uzbūvē un apkopē, darba drošībā un apkārtējās vides aizsardzībā.

A. Cīrulis,

A. Lapiņš

10-20

Sestd. 08.45-16.55

144,00

14,40

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (bez priekšzinašanām)

75 st.

2 mēneši

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Pamatzināšanas motorzāģu klasifikācijā, vispārējā uzbūvā, griezējinstrumentos, par sliedēm un ķēdi, krūmgrieža vispārējo uzbūvi un izmantošanu, apkopi un ekspluatāciju, palīginstrumentiem, individuāliem aizsardzības līdzekļiem.Pamatprasmes praktiskā koku gāšanā, atzarošanā, koku garināšanā

A. Cīrulis,

A. Lapiņš

10-20

Sestd. 08.45-16.55

337.50

33.75

F kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācība ( ar priekšzināšanām)

162 st.

3 mēneši

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Padziļinātas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā, traktortehnikas uzbūvē un ekspluatācijas pamatos, darba aizsardzībā. Iegūst prasmes praktiskā F kategorijas traktortehnikas vadīšanā.

R.Gulāns

A.Strūbergs

I.Ķesteris

10-20

Piektd. 17.05-21.20

Sestd. 08.45-16.55

360.00

36.00

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


Kārtība, kādā notiek izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite un izglītojamo atskaitīšana