Profesijas - Ogres tehnikums

Profesijas

Izglītības iestāde: OGRES TEHNIKUMS
Statuss: PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
Licencētas un akreditētas šādas izglītības programmas:

Profesionālās vidējās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

Piešķiramā kvalifikācija

Licences

numurs

Akreditācijas lapas numurs un derīguma termiņš

Informācija par uzņemšanu 2021./2022. m.g.

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis

P-1830

AP 6095

2023. gada 7. decembris

Ar pamatizglītību

Meža darbi un tehnika

Meža mašīnu operators

P-1829

AP 6094

2023. gada 7. decembris

Ar pamatizglītību

Ar vidējo izglītību

Mežsaimniecības tehnika

Meža mašīnu mehāniķis

P-14763

AP 5184

2023. gada 7. decembris

Nav plānots

Mašīnzinības

Spēkratu mehāniķis

P-1382

AP 6479

2026.gada 21.decembris

Ar pamatizglītību

Ar vidējo izglītību

Kokizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

P-1624

AP 6109

2025. gada 25.novembris

Ar pamatizglītību

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

P_3268

AP 6694

2025. gada 25.novembris

Ar pamatizglītību

Būvdarbi

Namdaris

P_3267

AP 6696

2022. gada 12.maijs

Ar pamatizglītību

Būvdarbi

Jumiķis

Programma tiks licencēta līdz 2021.gada jūnijam

Programma tiks akreditēta pēc grupas uzņemšanas

Ar pamatizglītību

Ar vidējo izglītību

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

P-16315

AP 5188

2021. gada 6.septembris

Ar pamatizglītību

Elektronika

Elektronikas tehniķis

P-12193

AP 3810

2021. gada 6.septembris

Ar pamatizglītību

Grāmatvedība

Grāmatvedis

P_1832

AP 6097

2021. gada 6.septembris

Ar pamatizglītību

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

P-3265

AP 6698

2021. gada 6.oktobris

Ar pamatizglītību

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

P-3269

AP 6692

2025. gada 25.novembris

Ar pamatizglītību

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

P - 15766

AP 5095

2022. gada 7. decembris

Ar pamatizglītību

Interjera dizains

Interjera dizainera asistents

P_3761

AP 6691

2025. gada 23. janvāris

Ar pamatizglītību

Vides dizains

Vides dizainera asistents

P_3762

AP 6690

2023. gada 9. maijs

Ar pamatizglītību

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

P-17293

AP 5759

2025. gada 23. janvāris

Nav plānots

Komunikāciju dizains

Grafikas dizainera asistents

Programma tiks licencēta līdz 2021.gada jūnijam

Programma tiks akreditēta pēc grupas uzņemšanas

Ar pamatizglītību

Multimediju dizains

Multimediju dizaina speciālists

P-12990

AP 3937

2021. gada 1. decembris

Nav plānots

Komunikāciju dizains

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Programma tiks licencēta līdz 2021.gada jūnijam

Programma tiks akreditēta pēc grupas uzņemšanas

Ar pamatizglītību

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla

Video operators

P_3763

AP 6636

2026. gada 21decembris

Ar pamatizglītību

 

 

Arodizglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

Piešķiramā kvalifikācija

Licences

numurs

Akreditācijas lapas numurs un derīguma termiņš

Informācija par uzņemšanu 2021./2022. m.g.

Mežsaimniecības tehnika

Kokvedēja automobiļa vadītājs

P-11166

AP 5605

2023. gada 7.decembris

Nav plānots

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

P-12188

AP 3734

2021. gada 6. septembris

Nav plānots