Nodarbību grafiks Vecbebros

Klātienes nodarbību NODARBĪBU GRAFIKS

Profesionālās tālākizglītības PROGRAMMAS “Biškopība” IZGLĪTOJAMAJIEM

Programmas kods 30T 621 05 4 (tālmācība – 960 stundas)

2018./2019. m.g.

 

Nr. p.k. Datums Nr. p.k. Datums
1. 08.09.2018. 17. 11.05.2019.
2. 09.09.2018. 18. 12.05.2019.
3. 20.10.2018. 19. 01.06.2019.
4. 21.10.2018. 20. 02.06.2019.
5. 10.11.2018. 21. 29.06.2019.
6. 11.11.2018. 22. 30.06.2019.
7. 08.12.2018. 23. 13.07.2019.
8. 09.12.2018. 24. 14.07.2019.
9. 12.01.2019. 25. 27.07.2019.
10. 13.01.2019. 26. 28.07.2019.
11. 09.02.2019. 27. 10.08.2019.
12. 10.02.2019. 28. 11.08.2019.
13. 16.03.2019. 29. 31.08.2019.
14. 17.03.2019. 30. 01.09.2019.
15. 13.04.2019. 31. 14.09.2019.
16. 14.04.2019. 32. 15.09.2019.
Kvalifikācijas eksāmens, izlaidums 2019. gada 13. septembrī

Kontaktinformācija:

22411283 ; Anita Svoka; e-pasta adrese: svoka.anita@inbox.lv

22848473; Linda Caune; e-pasta adrese: linda.caune@ovt.lv