Dārza ainavu plānošana

Izglītības programmas nosaukums:

Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Dārza ainavu plānošana”

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 230
 • Teorija: 90
 • Praktiskais darbs: 140

Programmas īstenošanas veids: Attālināti

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: 

Labas datorprasmes – dalībniekam jāpārzina savs dators, tastatūras īsinājumtaustiņi, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus. Jāpārvalda attālinātās vadības programma ZOOM, jāspēj operatīvi meklēt nepieciešamo informāciju kādā no pārlūkprogrammām (Opera, Firefox, Chrome u.c.) un strādāt ar Microsoft Office pamata programmām (Excel, Power Point, Word).

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo zināšanas un prasmes dārza ainavu projektēšanā un apstādījumu veidošanā un kopšanā, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kā arī datorgrafikas programmas SkretchUp un Photoshop dārza ainavas vizualizēšanai.

Mācību programmas saturs: 

 1. Mūsdienu ainavu arhitektūras teorijas jēdzieni un vispārējās likumsakarības.
 2. Vēsturisko dārzu un parku attīstība.
 3. Dārza lietotāju vajadzību un vēlmju analīze.
 4. Dārza kompozīcija, ietverot funkcionālos, estētiskos un ekoloģiskos faktorus.
 5. Dārza projektēšanā izmantojamās struktūras un elementi, to funkcionālās un tehnoloģiskās īpašības.
 6. Dārza veģetācijas īpašības, izdalot kokaugus, lakstaugus, zālienu un zālāju.
 7. Piemērotākās datorgrafikas programmatūras izmantošana dārzu dizainā un projektēšanā (SketchUp, Photoshop).
 8. Noslēguma pārbaudījums.

Materiāltehniskais nodrošinājums:

No dalībnieka:

 • Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un web kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu.
 • Pietiekami darbspējīgs dators, lai lejupielādētu un lietotu datorgrafikas programmas Photoshop (https://helpx.adobe.com/lv/photoshop/system-requirements.html) un SketchUp (https://help.sketchup.com/en/sketchup/system-requirements).
 • Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju.
 • Vēlams Windows 10 operētājsistēma.

Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika!

No Ogres tehnikuma: Datorgrafikas programmas SketchUp un Photohsop uz visu mācību periodu.

Mācību norise:

04.11.2023 – 25.05.2024.

Ceturtdienas (18:00 – 20:50),

Sestdienas (08:45 – 12:35)

Pedagogs: 

Iveta Ozola, Ilva Ozola, Ieva Kalniņa

Mācību dalībnieku skaits grupā:

Minimālais skaits – 15

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību maksa: EUR 443,30

Kontaktpersona: Monta Bergmane, tālrunis 24665499, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu monta.bergmane@ovt.lv

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma-veidlapa_DAp (1)
Dārza ainavu plānošana - pieteikuma veidlapa
Pieteikuma-veidlapa_DAp_eparaksts
Dārza ainavu plānošana, eparaksts - pieteikuma veidlapa