Biškopība

Izglītības programmas nosaukums:Profesionālās tālākizglītības programma “Biškopība”, profesionālā kvalifikācija biškopis

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 960
 • Teorija: 237
 • E – vide (patstāvīgi): 292
 • Praktiskās nodarbības klātienē Vecbebros : 200
 • Kvalifikācijas prakse pie profesionāla biškopja: 231

Programmas īstenošanas veids: Klātienē un attālināti

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Labas datorprasmes – dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus. Jāpārvalda attālinātās vadības programma ZOOM. Jāpārzina Microsoft Office pamata programmas (Excel, Power Point, Word).

Mācību programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot biškopi, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizē primāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju, veic tās pārstrādi un realizāciju.

Mācību programmas saturs: 

 1. Bišu saimes bioloģija
 2. Biškopības inventārs
 3. Sabiedrības un cilvēka drošība
 4. Dravošana
 5. Bišu slimības un kaitēkļi
 6. Biškopības produktu ražošana, pārstrāde
 7. Bišu barības bāze
 8. Plānošana, uzskaite dravā un ciltsdarbs biškopībā
 9. Uzņēmējdarbības pamati
 10. Kvalifikācijas prakse
 11. Valsts noslēguma pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Materiāltehniskais nodrošinājums: 

No dalībnieka:

Dators, skaļrunis, mikrofons un web kamera, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu.

Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju.

Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika!

Mācību norise: 

Mācību ilgums: 1 gads

Mācību sākums: 30.09.2023.

Piektdienās un sestdienās, plkst. 08:45 – 16:55

Pedagogi: 

Santa Krauze, Ineta Eglīte, Ēriks Mozga, Pārsla Indāre, Jānis Kronbergs, Ligita Rūtenberga, Linda Pastare

Mācību dalībnieku skaits grupā: Minimālais skaits – 16, maksimālais skaits – 20

Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4KLI-Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra.

Mācību maksa: EUR 550.00

Kontaktpersona: Iveta Mize, tālrunis 26137084, e-pasts: iveta.mize@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu iveta.mize@ovt.lv.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Pieteikuma-veidlapa_biskopis
Biškopis - pieteikuma veidlapa