Anita Grauduma

Filoloģijas maģistrs, angļu valodas pasniedzēja.
Pedagoģiskā pieredze gūta jaunībā un turpinās tagad. Darba pieredze ietver darbu Ārlietu ministrijā, Latvijas Tautas frontē, globālā telekomunikāciju uzņēmumā un izdevniecībā.
Dzīves moto: mūžu dzīvo, mūžu mācies!
Katram darba mūža etapam ir būtiska nozīme, katra nodarbošanās prasa iedziļināšanos un nemitīgu pilnveidošanos. Anita priecājas, ka izdevies izaudzināt meitu, kurai viņas dzīves moto ir pašsaprotams. Vēlētos, kaut to pieņemtu arī audzēkņi.
Vaļasprieki: literatūra, māksla, mūzika un saturīga komunikācija, un tas viss jebkurā pasaules valstī.