Angļu valoda (ar priekšzināšanām)

Izglītības programmas nosaukums:

Neformālā izglītības programma 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām)

 

Mācību ilgums:

 • Kopējais stundu skaits: 120

Programmas īstenošanas veids: Klātiene

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: 

 • B-1 līmenis: 
  1. Spēj paust personīgas izjūtas un viedokļus;
  2. Spēj sarunāties un pastāstīt pieredzēto;
  3. Spēj rakstīt strukturētu tekstu par personīgām interesēm utt.;
  4. Spēj lasīt un saprast tekstus par sev pazīstamām tēmām.
 • Jāzin: 
  1. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect laiki; 
  2. Kad un kā lietot artikulus;
  3. Jāprot veidot gramatiski pareizus teikumus;
  4. Jāprot lietot vietniekvārdi un prievārdi.

Mācību programmas mērķis:

Nostiprināt angļu valodas prasmes, spēju angļu valodā izteikties mutiski un rakstiski. Uzstādīt valodas lietojumu kā prioritāti jau no pirmās nodarbības un izmantot dažādas mācīšanas metodes, lai veicinātu  angļu valodas prasmju nostiprināšanu, pilnveidotu spēju angļu valodā izteikties mutiski un rakstiski.

Mācību programmas saturs: 

1. Vārdu mācība: lai palielinātu vārdu krājumu daudz laika pavadām ar tematiskiem vārdu mācības vingrinājumiem, aprakstiem, atstāstījumiem. Tēmas ir daudz un dažādas tai skaitā izskats, jūtas un emocijas, vietas un valstis, rakstura īpašības, mājas un dzīvokļi, ēdieni, gatavošana, izklaide, iepirkšanās, ceļošana, svētku dienas, laika apstākļi, daba un vide, politika, ekonomika un bizness.

2. Valodas lietojums: lai veicinātu izteikšanos angļu valodā mācamies teikumu konstrukciju un lietojuma paņēmienus, to skaitā jautājumu veidošana, sarunu izteicieni, salīdzinājumi, formāla un neformāla valoda, vēstuļu rakstīšana, apraksti, atstāstījumi, diktāti (spelling tests).

3. Gramatika: gramatiku mācu kā valodas lietošanai vajadzīgu rīku nevis kā vērtību pašu par sevi. Atkārtojam darbības vārdu pamata laikus (vienkāršā un ilgstošā tagadne, vienkāršā un ilgstošā pagātne, saliktā tagadne), un padziļināti mācamies prepozīcijas, artikulu lietojumu, saliktos darbības vārdus, skaitāmos un neskaitāmos lietvārdus, īpašības vārdus un apstākļa vārdus, vietniekvārdus, salikto pagātni, nākotni.

4. Noslēguma pārbaudījums

 

Mācību norise:

11.09.2023.- 13.05.2024.

Pirmdiena (17:00-18:20)

Ceturtdiena (17:00-18:20)

Pedagogs: 

Ilze Kreišmane

Mācību dalībnieku skaits grupā:

10

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecinājums par B-2 līmeni

Mācību maksa: EUR 500,00

Kontaktpersona: Ineta Grīna, tālrunis 29127832, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv

Pieteikšanās kārtība:

 1. Lejupielādē pieteikuma veidlapu.
 2. Aizpildi pieteikuma veidlapu.
 3. Aizpildītu veidlapu nosūti uz e-pastu ineta.grina@ovt.lv.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteiktu  skaitu.

Pieteikuma-veidlapa_B2Angļu val.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – pieteikuma veidlapa