Audzēkņu pašpārvalde iegūst 500 Eiro lielu naudas balvu - Ogres tehnikums

Audzēkņu pašpārvalde iegūst 500 Eiro lielu naudas balvu

Ikšķiles novada pašvaldība februāra mēnesī izsludināja jauniešu projektu konkursu savu ideju īstenošanai ar iespēju iegūt 500 Eiro finansējumu sava projekta īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt Ikšķiles novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde iesniedza projektu ar nosaukumu „Ikšķiles novads kadrā”. Projekta mērķis ir karjeras izglītības atbalsts jauniešiem organizējot trīs dienu praktisko foto semināru un noslēgumā veidojot ceļojošo izstādi par Ikšķiles novadu.

Projekta pieteikuma sagatavošanā piedalījās pašpārvaldes audzēkņi un projekta vadītāja ir direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

Jaunietis projekta ietvaros gūs gan dzīvei praktiski noderīgas zināšanas, ko būs iespējams pielietot dzīvē un noorientēties savas karjeras izvēlē, gan arī apgūs komunikācijas un prezentācijas prasmes. Nometnes dalībnieku uzdevums būs iemūžināt Ikšķiles novada sabiedrisko dzīvi, uzņēmējus, pašvaldības organizācijas, dabu, iedzīvotājus un kultūru, pēc iespējas dažādāk atspoguļojot novada krāšņumu un daudzveidību.

Padziļināta novada izpēte un iepazīšana caur fotokameras objektīvu veicina patriotismu un jauniešu izpratni par novadu kopumā, liek savstarpēji sadarboties un komunicēt, veidojot savstarpēju pieredzi un stāstus, kas tiks atspoguļoti ceļojošā izstādē „Ikšķiles novads kadrā”, kas būs pieejama sabiedriski plaši apmeklētās vietās un pilnīgi bez maksas, tādejādi sniedzot ik vienam Ikšķiles novada iedzīvotājam un viesim iespēju to apmeklēt.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Ikšķiles novada jaunieši no 15 – 22 gadiem, kuri iesaistītos praktiskajā foto seminārā un gūtu jaunas praktiskas iemaņas fotogrāfa profesijā, kā strādāt ar digitālo spoguļkameru, kā veikt bilžu profesionālu atlasi un apstrādi grafiskajos redaktoros, kā veidot izstādes materiālu. Projektā paredzēts iesaistīt līdz 20 jauniešiem kā tiešo mērķauditoriju, kuri apgūtu jaunas prasmes un projekta galarezultātā veidotu foto izstādi “Ikšķiles novads kadrā”.

Projektu ir paredzēts uzsākt 2016.gada jūnijā, praktiskais foto seminārs notiks rudenī. Papildus informācija sekos.