Izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” noslēgums

20.07.2021

2021. gada 10. jūlijā noslēdzās Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” īstenošana. Kopumā 5. kārtas ietvaros laika posmā no 11.12.2020. līdz 10.07.2021. tika īstenotas 11 izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību grupas un apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņēma 150 izglītojamie.

Pirmais virtuālo mācību sesiju cikls par darba vidē balstītu mācību ieviešanu ir noslēdzies ar noderīgām atziņām un augstu novērtējumu

19.07.2021

Saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (European Training Foundation) pasūtījumu no 2021. gada marta līdz 2021. gada jūnija beigām Ogres tehnikums sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums”, Daugavpils būvniecības tehnikumu un Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas valsts tehnikums” dalījās pieredzē ar Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Moldovas un Ziemeļmaķedonijas profesionālās izglītības izcilības centriem (CoVE) par to, kā motivēt sākumskolas skolēnus izvēlēties profesionālo izglītību, kā radīt arvien lielāku interesi par profesiju pašreizējiem audzēkņiem, kā iesaistīt uzņēmējus darba vidē balstītu mācību (DVB) īstenošanā, kā soli pa solim DVB tiek ieviestas Latvijā, kāds ieguvums ir, mācot  uzņēmuma nozīmētos prakšu vadītājus.

Uzņēmējspēju kompetences apguves sertifikāts

15.07.2021

Pirmo gadu Latvijā, audzēkņiem bija iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi.

Kāpēc mācīties Ogres tehnikumā?

Ogres tehnikums piedāvā profesionālu izglītību, kas ļaus absolventam startēt darba tirgū uzreiz pēc skolas pabeigšanas