DigiCOM - Ogres tehnikums

DigiCOM

Nosaukums: Digital Communication and innovative teaching methods in adult education”, Nr.  2019-1-LV01-KA104-060225

Projekta apraksts: 2017.gada aprīlī OT tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs (PIC) pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kura funkcijās ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana un izglītības piedāvājuma pieaugušajiem attīstīšana. OT PIC kvalitātes uzlabošanai un iepriekšminēto attīstības vajadzību īstenošanai projekta “Digitālā komunikācija un inovatīvas mācību metodes pieaugušo izglītošanā” ietvaros tiks īstenotas 4 mobilitātes - trīs darba ēnošanas un vieni profesionālās pilnveides kursi:

1) darba ēnošanā Luua Mežsaimniecības skolā Igaunijā piedalīsies viens pieaugušo izglītotājs no OT Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļas ar mērķi uzlabot svešvalodas zināšanas, paplašināt starptautiskās sadarbības pieredzi un gūt zināšanas par jaunām mācību metodēm, mežsaimniecības programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī papildināt zināšanas par darbu skolas e-vidē (lekciju materiāli, piesaistītais personāls, darba organizācija u.c.)

2) darba ēnošanas aktivitātē partnerorganizācijā Īrijā OT PIC darbinieks ne tikai uzlabos svešvalodu zināšanas un veicinās starptautiskās sadarbības prasmes, bet pamatā gūs plašu redzējumu par tiešsaistes mārketinga un digitālās stratēģijas jautājumiem, apgūstot efektīvus mārketinga risinājumus, tiešsaistes platformu (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube, Pinterest) lomu reklāmas veidošanā ar mērķi uzlabot OT PIC darba organizāciju, palielināt tā konkurētspēju un piesaistīt plašāku izglītojamo mērķauditoriju.

3) darba ēnošanā Barselonā, Spānijā, Dizaina un mākslas nodaļas pieaugušo izglītotājs apgūs efektīvas mācību metodes darba pilnveidošanai grafiskajā dizainā, vizuālajā komunikācijā un foto ar mērķi uzlabot mācību metodiku, apgūt un apgūt digitālo mācību materiālu lietošanu.

4) profesionālās pilnveides kursos John Deere uzņēmumā Somijā Mežsaimniecības, koka

izstrādājumu un medību nodaļas pieaugušo izglītotājs apgūs modernizēto tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā, to ekspluatāciju, kā arī jaunas mācību metodes, kas dos unikālu iespēju pilnveidot mācību procesu OT, piedāvājot konkurētspējīgāku izglītības programmu “Mašīnzinības” (“Spēkratu mehāniķis”) un radot Eiropas tirgum atbilstošu izglītības piedāvājumu.

Projekta “Digitālā komunikācija un inovatīvas mācību metodes pieaugušo izglītošanā” tiks uzlabotas OT PIC personāla kompetences.

Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 1.septembrim.

Projekta mērķis: 

Projekta mērķi ir:

- uzlabota OT PIC konkurētspēja, īstenojot efektīvus un modernus digitālās komunikācijas risinājumus, veidojot plašākai mērķauditorijai pievilcīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu;

- pilnveidots OT PIC mācību un mācīšanās process, ieviešot inovatīvas mācību metodes un piesaistot plašāku mērķauditorijas loku;

- sekmēta OT starptautiskā sadarbība, uzlabotas pedagogu svešvalodas zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties ES projekta aktivitātēs.

Projekta finansējums: EUR 7 083,00

Projekta partneri:

  1. ETN Training Vision (Ireland);
  2. Luua Metsanduskool (Estonia);
  3. Espamob spain sl (Spain).
Erasmus logVISC