ERASMUS + projekts “School go digital” mobilitāte Maķedonijā - Ogres tehnikums

ERASMUS + projekts “School go digital” mobilitāte Maķedonijā

Maķedonijā norisinājās ERASMUS + projekta "SCHOOL GO DIGITAL – MOBILE ASSESMENT TOOLS FOR STUDENTS" 4 mobilitāte.

No Ogres tehnikuma piedalījās 2 pedagogi – Armanda Auziņa, Inga Ieraga un 5 audzēkņi, pašpārvaldes pārstāvji: Kristiāns Graudiņš, Beāte Veinberga, Endija Viktorija Barkauska, Linards Gusts Balodis un Indra Rudzīte.

Visi projekta partneri iepazinās ar Maķedonijas partneru skolu - SOU Gimnazija "Dobri Daskalov" pilsētā Kavadarci, kurā katras valsts audzēkņi bija sagatavojuši prezentāciju par savu skolu un muzikālo priekšnesumu. Atklāšanas pasākumā Maķedonijas skolā uzstājās jauniešu koris un orķestris demonstrējot tradicionālo mūziku.

Projekta ietvaros tika vadītas divas paraugstundas matemātikas priekšmetā, vienu prezentēja Turcijas komanda, izmantojot mācību procesā aplikāciju Padl, ar mobilā telefona palīdzību noskenējot katra audzēkņa atbilžu variantu. Savukārt Latvijas komandas matemātikas paraugstundu prezentēja audzēkņi, sākumā izveidojot jauktas valstu komandas, lai veicinātu savstarpējo sadarbību, tad izstāstot teoriju un liekot atrisināt uzdevumus, noslēgumā prezentējot divas mobilās aplikācijas, kuras noder jauniešiem ikdienas uzdevumu izprašanā.

Latvijas komadas audzēkņi ir izveidojuši arī mājas lapas projektu, kurā apkopota galvenā informācija par projekta partneriem, veiktajām aktivitātēm un īstenotajām mobilitātēm.

Tika apmeklēts Nacionālais vēstures muzejs, uzzinot vairāk par Maķedonijas valsts vēsturi, apskatīta Kavadarci pilsēta un nozīmīgākie objekti.

Audzēkņiem tika īstenota radošā mācību stunda jauktās komandās veidojot prezentāciju par katras dalībvalsts kultūru, ēdieniem, tradīcijām un svētkiem.

Kultūras programmas ietvaros apmeklējām pilsētu Ohrid, kura ir pazīstama ar savu dabu un diviem lielākajiem Maķedonijas ezeriem, apmeklējām vēsturisko arheoloģijas muzeju, uzzinot par vēsturiskajiem zvejnieku ciemiem.

Skopjē apmeklējām Parlamenta ēku, uzzinājām par celtniecības vēsturi, parlamenta darbību, apmeklējām dabas kanjonu "Matka", vakara kultūras daļā Maķedonijas operas un baleta namu, klātienē piedzīvojot baletu "Gulbju ezers".

Nākamā tikšanās notiks Itālijā, kad ir paredzēts arī projekta noslēgums.

Sagatavoja: Armanda Auziņa