Pašpārvalde piedalās Ogres novada jauniešu sanāksmē - Ogres tehnikums

Pašpārvalde piedalās Ogres novada jauniešu sanāksmē

3.oktobrī Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra telpās Ogres tehnikuma pašpārvaldes pārstāves Jūlija Guļbinska, Maija Brokāne un Indra Rudzīte piedalījās šajā mācību gadā pirmajā Ogres novada skolēnu pašpārvalžu sanāksme, kopumā bija dalībnieki no 9 Ogres novada skolām.

Semināru vadīja Latvijas Kultūras akadēmijas studente, Rīgas Skolēnu domes sabiedrisko attiecību vadītāja, projektu rakstītāja, pasākumu organizētāja, kā arī biedrības "Ārpus laika" dibinātāja Elīza Aizpore.

 

Iesildīšanās uzdevumā mēs izspēlējām interesantas vērtību spēles, tādejādi iepazīstot pārējos dalībniekus un sagatavotos radošam darbam.

Strādājām darba grupās, katrs no jauniešiem atklāja savas stiprās un vājās puses attēlojot vizuāli savā portretā, uzrakstot un prezentējot savas prasmes, iemaņas, nākotnes vīziju.

 

Pēc tam katra grupa prezentēja 5 būtiskas problēmas skolēnu pašpārvaldes darbā: motivācijas trūkums, komandas gara trūkums, darba laika neplānošana, neatbilstoša darba vide un atmosfēra, nestrukturizēts komandas darbs. Centāmies arī kopīgi rast šīm problēmām dažādus risinājumus un uzklausījām kopīgus ieteikumus.

 

Esam gandarītas par semināra norisi un noslēgumā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji vienojās arī par turpmākajiem semināriem, atbilstoši interešu tēmai un aktualitātei.

Audzēkņu pašpārvalde