Uzņemšana

 

 OT uznemsan plakat 2015-06

 

Jauniešu garantijas profesijas skatīt šeit!

Izglītojamo uzņemšanas kārtību skatīt šeit!