Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Inovatīva pieredze – kompetents pedagogs” - Ogres tehnikums

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Inovatīva pieredze – kompetents pedagogs”

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu desmit tūrisma jomas profesionālo priekšmetu pedagogiem divu nedēļu pieredzes apmaiņu Austrijā.

Projekta norises vieta un mobilitātes ilgums: Divas nedēļas pilsētā Sirnitz, Austrijā.

Projekta ieviešanas laiks: 2014.gada janvāris – 2014. gada jūnijs.

Projekta finansējums: 23 690 EUR


 

 


    2014. gadā no 24. marta līdz 4. aprīlim tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts "Inovatīva pieredze - kompetents pedagogs!" (Nr. 2013-1-LV1-LEO03-05261). Projekts tika īstenots sadarbībā ar piecām Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm:

1) PIKC "Ogres tehnikums"

2) Jelgavas Amatu vidusskola

3) PIKC "Smiltenes tehnikums"

4) PIKC „Ventspils tehnikums”

5) PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”

Katru profesionālos izglītības iestādi pārstāvēja divi tūrisma jomas profesionālo priekšmetu pedagogi. 

Projekta laikā pedagogi apmeklēja dažādus ar  tūrisma jomu saistītus uzņēmumus un profesionālās izglītības iestādes, kurās viņiem bija iespēja kopā ar audzēkņiem iesaistīties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās.

IMG 0672  IMG 0678  IMG 0962

 

2014. gada 10. maijā projekta dalībnieki prezentēja savu pieredzi un sasniegtos rezultātus.

Prezentācija apskatei ir pieejama šeit:


Pieredzes apmaiņa Austrijā