Erasmus + - Ogres tehnikums

Projekti ERASMUS +

Prev Next Lapa:

DigiCOM

Nosaukums: “Digital Communication and innovative teaching methods in adult education”, Nr.  2019-1-LV01-KA104-060225 Projekta apraksts: 2017.gada aprīlī OT tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs (PIC) pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kura funkcijās ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana un izglītības piedāvājuma pieaugušajiem attīstīšana. OT PIC kvalitātes uzlabošanai un iepriekšminēto attīstības vajadzību īstenošanai projekta “Digitālā komunikācija un inovatīvas mācību metodes pieaugušo izglītošanā” ietvaros tiks īstenotas 4 mobilitātes...

Lasīt vairāk
Young Entrepreneurs Sustaining the Earth

Young Entrepreneurs Sustaining the Earth

Nosaukums: “Young Entrepreneurs Sustaining the Earth” (YES: The Earth,) Nr.  2019-1-LV01-KA229-060362_1 Projekta apraksts: YES: The Earth ir projekts, kas paredzēts sadarbībai inovāciju jomā un labas prakses apmaiņai starp skolām. Projekts aptver uzņēmējdarbības mācīšanās tēmas - uzņēmējdarbības izglītība, vide un klimata pārmaiņas, IKT - jaunās tehnoloģijas - digitālās kompetences, sociālā iekļaušana un ilgtspēja. Projekta galvenās prioritātes ir: 1. prasmju un kompetenču apguves...

Lasīt vairāk

VIRZOTIES UZ IZCILĪBU

Nosaukums: “Virzoties uz izcilību”, Nr.  2019-1-LV01-KA116-060256 Projekta apraksts: Ogres tehnikuma audzēkņiem ir iespēja īstenot darba vidē balstītas mācības ārvalstu partneru sadarbības uzņēmumos. Projekts paredz mobilitāti arī pavadošajām personām, kuras dosies līdzi audzēkņiem un nodrošinās atbalstu mobilitātes laikā. Tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir iespēja īstenot personāla mobilitāti un sadarbības partneru uzņēmumu darba ēnošanu, tādējādi uzlabojot savas prasmes. Projektā būs iespēja piedalīties...

Lasīt vairāk
PROCAT

PROCAT

Nosaukums ”Promoting Catering”, Nr. 2018-1-LV01-KA229-046960 Projekta apraksts: Izglītības jomā viena no problēmām ir audzēkņu izstāšanās no tehnikuma, īpaši no ēdināšanas pakalpojumu programmas. Iemesli ir dažādi: darba gaitu uzsākšana, motivācijas trūkums, finansiālas grūtības, problēmas ģimenē vai personiskajā dzīvē. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem audzēkņu izstāšanās no skolas – Latvijā vairāk kā 10 %, Bulgārijā – vairāk kā 12 %, Itālijā – aptuveni...

Lasīt vairāk
PEACEMAKER

PEACEMAKER

“PEACEMAKER” Nosaukums ”PEACE & HUMAN RIGHTS & DIVERSITY & TOLERANCE”, Nr. 2018-1-IT02-KA229-048562_4 Projekta apraksts: Projekta mērķis ir attīstīt plašāku skatījumu uz mūsdienu pasaules problēmām. Mūsdienās informācija ir brīvi pieejama ikvienam, sabiedrība patstāvīgi tiek informēta par dažādiem notikumiem, taču nereti realitāte nav atspoguļota patiesi, radot viltus realitāti. Projekta mērķis ir attīstīt audzēkņiem kritisko domāšanu un spēju brīvi izteikties, pārvarot savas bailes un nenoteiktību, lai spētu...

Lasīt vairāk

IZGLĪTĪBAS CEĻŠ EIROPĀ

Nosaukums: “Izglītības ceļš Eiropā”, Nr. Nr. 2018-1-LV01-KA116-046857 Projekta apraksts: Ogres tehnikuma audzēkņiem ir iespēja doties praksē ārzemju uzņēmumos, paplašinot savu redzesloku un iegūstot nenovērtējamu pieredzi multikulturālā vidē. Arī tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos, paaugstinot savas profesionālās prasmes un pilnveidojot sevi. Projektā būs iespēja piedalīties 50 Ogres tehnikuma 2. un 3. kursa audzēkņiem no 10 izglītības programmām uz šādām...

Lasīt vairāk

INNOWATE

Nosaukums: “Lietpratības paaugstināšana pieaugušo izglītotājiem Ogres tehnikumā”, Nr. 2018-1-LV01-KA104-046911 Projekta apraksts: Ogres tehnikums 2019. gadā realizē arī īpaši pieaugušo izglītībai paredzētu projektu – “Lietpratības paaugstināšana pieaugušo izglītotājiem Ogres tehnikumā” (angliskais akronīms – “INNOWATE”). Projekta ietvaros divi pedagogi-pieaugušo izglītotāji un viens Pieaugušo izglītības centra darbinieks dosies pieredzes apmaiņā-darba ēnošanā vai uz kursiem Eiropas Savienības valstīs. Projekta īstenošanas periods: no 2018. gada 3. septembra līdz...

Lasīt vairāk

SCHOOLS GO DIGITAL

Nosaukums: "SCHOOLS GO DIGITAL – MOBILE ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENTS", Nr. 2018-1-IT02-KA229-047958_4 Projekta apraksts: Projekts veltīts digitālo ierīču, tajā skaitā mobilo telefonu, izmantošanai mācību procesā. Skolotāji un audzēkņi mācību stundās mobilo telefonu var izmantot, piemēram, lai pildītu pārbaudes darbus, anketas, video darbus, gan izmantotu kā novērtēšanas ierīci. Projektā piedalās pārstāvji no 5 dalībvalstīm – Maķedonijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Katra...

Lasīt vairāk

EUROPEAN UTILITY ARBORIST

Nosaukums: “European Utility Arborist”, Nr. 2018-1-UK01-KA202-048110 Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar ABA International, kas ir arboristu un motorzāģu vadītāju sertifikācijas organizācija Eiropā, un citiem partneriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm realizē Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “European Utility Arborist”. Projekta laikā tiek izstrādāti Eiropas mēroga jauni, inovatīvi drošības standarti arboristiem, tai skaitā tiem, kas strādā pie elektrolīnijām. Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada...

Lasīt vairāk
ERASMUS+ ILP4WBL

ERASMUS+ ILP4WBL

Nosaukums:Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors (ILP4WBL) No: 2018-1-LV01-KA202-047004 –P3 Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts Projekta apraksts: Šobrīd palielinās to uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas iesaistās DVB mācībās, līdz ar to aktualizējas arī jautājums par DVB mācību kvalitāti. Viens no kvalitatīvas prakses priekšnoteikumiem ir labi sagatavoti prakšu vadītāji un individuālās pieejas...

Lasīt vairāk
Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Nosaukums: “Gudrība-zināšanās, spēks-darbā”, Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351 Projekta apraksts: īstenojot projektu, Ogre tehnikuma audzēkņiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas, iegūt augstvērtīgāku izglītību un īstenot praksi izvēlētajā specialitātē internacionālā vidē, kā arī Ogres tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem paaugstinās prasmes un iegūs starptautiskas pieredzes apmaiņu . Projektā būs iespēja piedalīties 38 Ogres tehnikuma 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem no 10 izglītības programmām ar iegūstamo...

Lasīt vairāk
VOCAL

VOCAL

Nosaukums: “Vocational online collaboration for active learning” (VOCAL) Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Ungārijas, Vācijas, Spānijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu “Vocational online collaboration for learning” Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916. Projekta aktivitātes ietver starptautiskas apmācības un digitālo metožu izstrādi, kā arī tiešsaistes mācību aktivitātes. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 6 tiešsaistes mācību kursi un notiks...

Lasīt vairāk
ROBOT

ROBOT

Nosaukums: “ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe” Projekta apraksts:  No 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Turcijas un Spānijas īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe”, līguma numurs – 2015-1-DE03-KA219-013574_3.  Projektā iesaistītas četru valstu profesionālās...

Lasīt vairāk
Grow and Develop

Grow and Develop

Nosaukums: “Grow and Develop” Projekta apraksts: 2016./2017. mācību gadā Ogres tehnikuma 17 (septiņpadsmit) II - IV kursa audzēkņiem bija iespēja īstenot profesionālās pilnveides praksi ārvalstīs Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Grow and Develop” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022514) ietvaros. Savukārt pieci profesionālo priekšmetu pedagogi devās mobilitātēs un iepazinās ar aktualitātēm darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā ārvalstīs, apmeklējot profesionālās izglītības iestādes un organizācijas, izpētot īstenojamās izglītības programmas. Projekts...

Lasīt vairāk
MODUVET

MODUVET

Nosaukums: "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET) Projekta apraksts: Sākot ar 2015.gada septembri Ogres tehnikums ir uzsācis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET) realizāciju (finansējuma līguma Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450). Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un attīstīt novatoriskas, atzītas profesionālās izglītības...

Lasīt vairāk
Laiks maiņizglītībai!

Laiks maiņizglītībai!

Projekta nosaukums: Laiks maiņizglītībai! 2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Laiks maiņizglītībai!" Nr. 2015-1-LV01-KA102-013309. Kopumā projektā īstenotas 22 mobilitātes četrās valstīs.  Projekta mērķi:  Nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem sekmīgu kvalifikācijas praksi tādā Eiropas Savienības valstī, kurā ir lielāka pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā. Iepazīt Austrijas duālo izglītības moduli, kas palīdzētu Ogres tehnikumam veiksmīgi turpināt uzsākto darbu,...

Lasīt vairāk
Choose your future

Choose your future

Projekta nosaukums: „Choose your future”  No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu "Choose your future" Nr. 2014-1-BG01-KA201-001435 4 Projekta apraksts:  „Choose your future” ir projekts kas vērsts uz sadarbību inovācijām un labās prakses apmaiņu starp skolām. Projekts aptver dažādus tematus:...

Lasīt vairāk
Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā

Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā

No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Austrijas, Čehijas un Rumānijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projektu "INVOLT" Nr. 2014-1-DE02-KA204-001424   Projekta apraksts:  Viens no projekta „INVOLT” (Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā) galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko modeli ar mērķi motivēt riska grupas audzēkņus...

Lasīt vairāk
INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS

INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS

2014./2015. mācību gadā Ogres tehnikumā tiks īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Inovatīvu ideju meklējumos" Nr. 2014-1-LV01-KA102-000172. Projekta mērķis: caur profesionālo pilnveidi  attīstīt Ogres tehnikuma audzēkņos uzņēmējspējas un dot iespēju pedagogiem pilnveidot sevi, lai spētu atbalstīt audzēkņus inovāciju radīšanā, nodrošinot ilgtspējīga mācību uzņēmuma attīstību un veicinot audzēkņos interesi par jaunu uzņēmumu veidošanu pēc Ogres tehnikuma absolvēšanas. Projekta norises...

Lasīt vairāk