Projekti ERASMUS +

Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Nosaukums: “Gudrība-zināšanās, spēks-darbā”, Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351 Projekta apraksts: īstenojot projektu, Ogre tehnikuma audzēkņiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas, iegūt augstvērtīgāku izglītību un īstenot praksi izvēlētajā specialitātē internacionālā vidē, kā arī Ogres tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem paaugstinās prasmes un iegūs starptautiskas pieredzes apmaiņu . Projektā būs iespēja piedalīties 38 Ogres tehnikuma 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem no 10 izglītības programmām ar iegūstamo...

Lasīt vairāk
VOCAL

VOCAL

Nosaukums: “Vocational online collaboration for active learning” (VOCAL) Projekta apraksts: Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Ungārijas, Vācijas, Spānijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektu “Vocational online collaboration for learning” Nr. 2016-1-HU01-KA202-022916. Projekta aktivitātes ietver starptautiskas apmācības un digitālo metožu izstrādi, kā arī tiešsaistes mācību aktivitātes. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 6 tiešsaistes mācību kursi un notiks...

Lasīt vairāk
ROBOT

ROBOT

Nosaukums: “ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe” Projekta apraksts:  No 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Turcijas un Spānijas īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe”, līguma numurs – 2015-1-DE03-KA219-013574_3.  Projektā iesaistītas četru valstu profesionālās...

Lasīt vairāk
Grow and Develop

Grow and Develop

Nosaukums: “Grow and Develop” Projekta apraksts: 2016./2017. mācību gadā Ogres tehnikuma 17 (septiņpadsmit) II - IV kursa audzēkņiem bija iespēja īstenot profesionālās pilnveides praksi ārvalstīs Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Grow and Develop” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022514) ietvaros. Savukārt pieci profesionālo priekšmetu pedagogi devās mobilitātēs un iepazinās ar aktualitātēm darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā ārvalstīs, apmeklējot profesionālās izglītības iestādes un organizācijas, izpētot īstenojamās izglītības programmas. Projekts...

Lasīt vairāk
MODUVET

MODUVET

Nosaukums: "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET) Projekta apraksts: Sākot ar 2015.gada septembri Ogres tehnikums ir uzsācis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET) realizāciju (finansējuma līguma Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450). Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un attīstīt novatoriskas, atzītas profesionālās izglītības...

Lasīt vairāk
Laiks maiņizglītībai!

Laiks maiņizglītībai!

Projekta nosaukums: Laiks maiņizglītībai! 2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Laiks maiņizglītībai!" Nr. 2015-1-LV01-KA102-013309. Kopumā projektā īstenotas 22 mobilitātes četrās valstīs.  Projekta mērķi:  Nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem sekmīgu kvalifikācijas praksi tādā Eiropas Savienības valstī, kurā ir lielāka pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā. Iepazīt Austrijas duālo izglītības moduli, kas palīdzētu Ogres tehnikumam veiksmīgi turpināt uzsākto darbu,...

Lasīt vairāk
Choose your future

Choose your future

Projekta nosaukums: „Choose your future”  No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu "Choose your future" Nr. 2014-1-BG01-KA201-001435 4 Projekta apraksts:  „Choose your future” ir projekts kas vērsts uz sadarbību inovācijām un labās prakses apmaiņu starp skolām. Projekts aptver dažādus tematus:...

Lasīt vairāk
Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā

Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā

No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Austrijas, Čehijas un Rumānijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā projektu "INVOLT" Nr. 2014-1-DE02-KA204-001424   Projekta apraksts:  Viens no projekta „INVOLT” (Integrācija profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedriskā līdzdalība Eiropas kontekstā) galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko modeli ar mērķi motivēt riska grupas audzēkņus...

Lasīt vairāk
INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS

INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS

2014./2015. mācību gadā Ogres tehnikumā tiks īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Inovatīvu ideju meklējumos" Nr. 2014-1-LV01-KA102-000172. Projekta mērķis: caur profesionālo pilnveidi  attīstīt Ogres tehnikuma audzēkņos uzņēmējspējas un dot iespēju pedagogiem pilnveidot sevi, lai spētu atbalstīt audzēkņus inovāciju radīšanā, nodrošinot ilgtspējīga mācību uzņēmuma attīstību un veicinot audzēkņos interesi par jaunu uzņēmumu veidošanu pēc Ogres tehnikuma absolvēšanas. Projekta norises...

Lasīt vairāk