Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Izglītības programma

Miltu izstrādājumu ražošana

Iegūstamā kvalifikācija

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2020. gada 23. martam

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

·         Latviešu valoda

·         Angļu valoda

·         Krievu valoda

·         Matemātika

·         Informātika

·         Ķīmija

·         Ekonomika

·         Latvijas un pasaules vēsture

·         Ētika

·         Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

·         Maizes cepšanas tehnoloģija

·         Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas

pamati

·         Pārtikas preču zinības

·         Speciālā zīmēšana

·         Ēdināšanas uzņēmumu un maiznīcu darba organizācija

·         Maiznīcas un konditorejas aprīkojums

·         Uzskaite un kalkulācija

·         Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna

·         Pirmā palīdzība

·         Tirgzinību teorijas pamati

·         Profesionālās datorprogrammas

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

·         Patstāvīgi veikt kvalificētu darbu.

·         Gatavot maizi un miltu konditorejas izstrādājumus, atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām.

·         Strādāt restorānos, kafejnīcās, restorānos, konditorejās.

·         Strādāt  maizes un miltu izstrādājumu pārtikas ražošanas uzņēmumos.

·         Strādāt patstāvīgi un profesionālā darba grupā.

·         Strādāt atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārijas normatīvo dokumentu prasībām, ievērot drošus darba paņēmienus.

·         Novērtēt produktu un gatavo izstrādājumu kvalitāti.

·         Noformēt gatavos miltu izstrādājumus: kūkas, tortes, pīrādziņus, maizi u.c. miltu izstrādājumus.

·         Organizēt produktu uzskaiti un atskaiti.

·         Veikt izstrādājumu ražošanas pašizmaksas aprēķinus.

·         Iegūt,  izmantot un  pielietot profesionālo terminoloģiju.

·         Sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.