Kokvedēja automobiļa vadītājs - Ogres tehnikums

Kokvedēja automobiļa vadītājs

Kokvedēja automobiļa vadītājs plāno koksnes produktu transportēšanu un vada kokvedēja automobili, veic koksnes produktu kraušanu ar manipulatoru, uztur tehniskā kārtībā kokvedēja automobili.

 

Izglītības programma

Mežsaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Kokvedēja automobiļa vadītājs

Programmas akreditācijas termiņš

Līdz 2023 gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība

B kategorijas autovadītāja apliecība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību programmas saturs

 

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kokvedēja sastāva uzbūve un ekspluatācija

· Kokvedēja sastāva tehniskā apkope un remonts

· Manipulatora uzbūve, ekspluatācija, tehniskā apkope

· Mežsaimniecības pamati un koksnes sortiments

· Informācijas sistēmas un loģistikas pamati

· Darba un vides aizsardzība

· Kraušanas darbu tehnoloģija

· Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība

· Tehniskā informācija un autopārvadājumi

· Praktiskās mācības kokvedēja automobiļa vadīšanā

· Praktiskās mācības darbā ar manipulatoru

· Kokvedēja automobiļa vadītāja prakse

Profesionālās prasmes

 

· Vadīt kokvedēju un kokvedēja sastāvu īpašos apvidus un laika apstākļos;

· Novērtēt attiecīgo apaļo kokmateriālu kvalitāti un veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu;

· Veikt apaļo kokmateriālu iekraušanu un izkraušanu ar manipulatoru;

· Lasīt darba uzdevumu, maršruta kartes , orientēties apkārtnē;

· Lietot kokvedējā vai kokvedēja sastāvā uzstādīto datortehniku;

· Veikt kokvedēja vai kokvedēja sastāva un manipulatora ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes;

· Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus mežsaimniecības jomā;

· Nodrošināt dabas un apkārtējās vides aizsardzības prasību ievērošanu, lietot videi draudzīgus materiālus;

· Ievērot ugunsdrošības noteikumus, lietot ugunsdzēsības materiālus un ierīces;

· Sniegt pirmo palīdzību;

· Ievērot darbu secību, darba aizsardzības prasības un lietot individuālās aizsardzības līdzekļus.