Būvizstrādājumu galdnieks

Izglītības programma

Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija

Būvizstrādājumu galdnieks

Programma akreditēta

Līdz 2020.gada 23. martam

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Informātika
 • Svešvalodas
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

 

 

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Materiālu mācība
 • Koksnes ķīmiskā apstrāde
 • Rasēšana
 • Kokapstrādes iekārtas
 • Tehnoloģija
 • Būvizstrādājumu konstrukcijas
 • Datorgrafika
 • Dizaina pamati
 • Darba aizsardzība
 • Profesionālā svešvaloda
 • komercdarbība galdniecībā
 • Darba un saistību tiesības
 • Praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

 • Izgatavot, montēt, kā arī uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus (kāpnes, logu un durvju blokus)
 • Veikt koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus
 • Strādāt ar rokas, rokas elektro instrumentiem, kokapstrādes darba galdiem.
 • Rasēt , pārzināt komerczinību galdniecībā
 • Iegūt iemaņas darbā ar datorprogrammām Microsoft, AutoCad, CorelDRaw
 • Atšķirt un pielietot koku sugas.