Lietvedis - Ogres tehnikums

Lietvedis

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis

Programmas akreditācijas termiņš

2021 gada 6.septembris

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību programmas saturs

 

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Biroja darba organizēšana
 • Dokumentēšana
 • Dokumentu un informācijas aprite
 • Korporatīvā komunikācija
 • Personāla dokumentu izstrāde un aprite
 • Dokumentu un arhīva pārvaldība
 • Lietveža prakse
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizsardzība
 • Lietveža prakse

Profesionālās prasmes

 

· Juridiski un stilistiski pareizi izstrādāt un noformēt dažādus dokumentus;

· Organizēt personāla dokumentu apriti;

· Strādāt ar Microsoft Office datorprogrammām;

· Runāt un izstrādāt dokumentus lietišķajās svešvalodās (angļu un krievu);

· Rīkoties ar visdažādākajām biroja tehnikas ierīcēm;

· Orientēties būtiskākajos tiesību pamatu un darba aizsardzības jautājumos;

· Ievērot profesionālās ētikas principus un pārzināt lietišķo etiķeti.