Profesijas - Ogres tehnikums

Profesijas

Izglītības iestāde: OGRES TEHNIKUMS
Statuss: PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
Licencētas un akreditētas šādas izglītības programmas:

Profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Piešķiramā kvalifikācija

Licences
numurs

Akreditācijas lapas numurs un derīguma termiņš

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis

P-14765

AP 5182

2023. gada 7. decembris

Meža darbi un tehnika

Meža mašīnu operators

P-14762

AP 5183

2023. gada 7. decembris

Mežsaimniecības tehnika

Meža mašīnu mehāniķis

P-14763

AP 5184

2023. gada 7. decembris

Mašīnzinības

Spēkratu mehāniķis

P-1382

Atbilstoši Izglītības likumam izglītības programma akreditējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no tās īstenošanas uzsākšanas dienas

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

P-14764

AP 6108

2025. gada 25.novembris

Kokizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

P-1624

AP 6109

2025. gada 25.novembris

Būvdarbi

Namdaris

P-13990

AP 4307

2022. gada 12.maijs

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

P-12189

AP 5188

2021. gada 6.septembris

Elektronika

Elektronikas tehniķis

P-12193

AP 3810

2021. gada 6.septembris

Grāmatvedība

Grāmatvedis

P-12186

AP 3732

2021. gada 6.septembris

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

P-12187

AP 3807

2021. gada 6.oktobris

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

P-14480

AP 6106

2025. gada 25.novembris

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

P-17127

AP 6105

2025. gada 25.novembris

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

P-15766

AP 5095

2022. gada 7. decembris

Interjera dizains

Interjera dizaina speciālists

P-15872

AP 5758

2025. gada 23. janvāris

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

P-17293

AP 5759

2025. gada 23. janvāris

Vides dizains

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

P-14512

AP 4843

2023. gada 9. maijs

Multimediju dizains

Multimediju dizaina speciālists

P-12990

AP 3937

2021. gada 1. decembris

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla

Video operators

P-14766

AP 4754

2020. gada 27.novembris

 

 

Arodizglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

Piešķiramā kvalifikācija

Licences
numurs

Akreditācijas lapas numurs un derīguma termiņš

Mežsaimniecības tehnika

Kokvedēja automobiļa vadītājs

P-11166

AP 5605

2023. gada 7.decembris

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

P-12188

AP 3734

2021. gada 6. septembris